Polèmica
Part Forana 15/03/2024

El Bisbat rebutja una oferta de 1.000 € al mes de l’Ajuntament de Porreres pel lloguer del Centro

"Pensam que 1000 € de lloguer, havent-hi de llevar els impostos, no és un preu adequat per les dimensions i el lloc d'aquest local"

Josep Maria Sastre
2 min
El local que ha provocat la polèmica entre l'Ajuntament de Porreres i el bisbat

PorreresEl Bisbat de Mallorca i la parròquia han rebutjat una oferta de lloguer de 1.000 € mensuals feta per l'Ajuntament de Porreres pel lloguer del Centro.

En principi, l'Ajuntament de Porreres demanà la cessió gratuïta del local per tal d'obrir-hi un Casal del Poble, especialment pensat per al col·lectiu de joves d'entre 14 i 18 anys. A canvi, es comprometia a tenir cura del manteniment de l'edifici amb unes inversions fixes estipulades per conveni. El Bisbat, però, rebutjà aquesta cessió gratuïta i insistí en el fet de cobrar un lloguer. L'Ajuntament de Porreres va fer una oferta de 1.000 € nets mensuals, inferior als 1.500 € que en demana el Bisbat, segons apareixia en diferents portals immobiliaris.

En la resposta de rebuig a l'oferta de l'Ajuntament de Porreres, la parròquia argumenta en una carta remesa a l'Ajuntament de Porreres que "pensam que 1000 € de lloguer, havent-hi de llevar els impostos, no és un preu adequat per les dimensions i el lloc d'aquest local. I encara més, si damunt aquest lloguer s'hi han de llevar les inversions que s'hi puguin fer. Pensam que podrien passar molts d'anys i la parròquia no rebria cap benefici econòmic damunt el local. És a dir, pagaria obres o millores que potser no interessa per res pagar-les".

La batlessa de Porreres, Xisca Mora, explica que "vàrem presentar una oferta de lloguer de 1.000 € mensuals amb un contracte de quatre anys i ho han trobat insuficient". Mora considera, i així ho esmentà en una carta amb la proposta de lloguer, que "estàvem disposats a invertir en la reforma de l'edifici, però també trobàvem que aquesta inversió en tot cas s'havia d'amortitzar amb el lloguer, i hauríem pogut arribar a un acord per anar pagant de manera escalonada, però no ens han donat peu a negociar aquest aspecte".

Segons la carta enviada per la batlessa amb la proposta de lloguer, l'ecònom del Bisbat va informar l'Ajuntament de Porreres que havia d'arribar als 1.500 € mensuals pels quals s'oferia es Centro en un conegut portal immobiliari d'on fou retirat l'anunci fa dues setmanes. L'ecònom ja anuncià a l'Ajuntament que tenia dues ofertes de particulars damunt la taula. De fet, des d'abans de rebre la carta a l'Ajuntament, ja es feien tasques al Centro, suposadament per part dels nous inquilins, que en principi el mantindran com a local del sector de la restauració.

stats