Part Forana 07/10/2020

Els ajuntaments podran demanar subvencions per exhumar fosses

En total es destinaran 750.000 euros a les ajudes per a aquest tipus d'actuacions

Ara Balears
2 min
Fossa de Calvià./ ISAAC BUJ

PalmaLa Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) podrà sol·licitar a partir d'aquest dijous subvencions perquè els ajuntaments localitzin i exhumin fosses de víctimes desaparegudes del franquisme i la Guerra Civil. Els ajuts ascendeixen a un total de 750.000 euros.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica el reial decret aprovat pel Govern que estableix els requisits per a la tramitació d'aquestes subvencions. El pagament s'abonarà de manera anticipada i sense necessitat de constituir cap fiança o garantia. L'entitat beneficiària de la subvenció serà la FEMP, que en el termini de tres mesos següents a la notificació de la resolució de concessió haurà de proposar un pla de recuperació de memòria democràtica, que defineixi les actuacions a dur a terme i el mecanisme previst per a l'execució d'aquestes. El pla de recuperació que proposi la FEMP s'haurà de sotmetre a l'aprovació del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.

Una vegada concedida l'ajuda, els consistoris hauran de concloure les actuacions en el termini d'un any. Aquest ajut podrà ser compatible amb altres subvencions, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que la suma de les aportacions rebudes no superi el cost total de l'activitat subvencionada.

Les actuacions subvencionades consistiran en treballs tècnics de recerca, localització, exhumació i identificació de persones desaparegudes en fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Totes hauran de desenvolupar i concloure d'acord amb el que estableix el Protocol d'actuació en exhumacions de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura.

El Govern aprova aquesta dotació econòmica, que fins que s'aprovi la nova llei de memòria democràtica es tramitarà fent ús de la Llei de memòria històrica del 2007.

stats