Part Forana 20/10/2020

L'Ajuntament de Manacor exonerarà de la taxa d'un any les parades dels mercats ambulants

La mesura s'ha aprovat per unanimitat i afectarà també els mercaders de Portocristo

T. Riera
3 min
L'Ajuntament de Manacor./ ARXIU

PalmaEl ple de l'Ajuntament de Manacor acordà per unanimitat exonerar de la taxa d'un any les parades dels mercats ambulants. Davant la impossibilitat tècnica de perdonar la taxa del 2020, el Consistori ha optat per modificar l'ordenança del 2021. D'aquesta manera, entre el 2020 i el 2021 només es pagarà la quantitat corresponent a un any. La mesura afectarà els venedors que tinguin parades als mercats setmanals de Manacor i també a Portocristo.

L'acord del ple suposa una reducció d'un 57,42% de la quota tributària que s'aplica a les parades dels mercats setmanals de Portocristo i Manacor per a l'any 2021, cosa que les exonera del pagament de la part corresponent al temps que no pogueren exercir la seva activitat. D'aquesta manera, la quota per al 2021 serà d'un 42,58% de la quota actual. Els venedors fixos del mercat de Portocristo el 2021 hauran de pagar 24,66 euros l'any o fracció i els eventuals, 10,64 euros el trimestre. Els venedors fixos del mercat de Manacor hauran de pagar 55,78 euros l'any o fracció i els eventuals, 15,03 euros el trimestre, en funció dels metres lineals estipulats. La delegada d'Economia, Hisenda i Promoció, Cristina Capó, explica que aquesta reducció pretén "suavitzar l'impacte econòmic dels venedors ambulants, que durant tot el confinament no varen poder dur a terme la seva activitat".

En el ple també es va acordar per unanimitat la cessió gratuïta de la plena propietat dels terrenys sobre els quals hi ha la seu del Servei Ocupacional d'Aproscom. El maig del 1992 l'Ajuntament de Manacor va cedir l'usdefruit dels terrenys situats a la ronda del Port a la fundació per a 30 anys, i ara l'Ajuntament cedeix gratuïtament aquests terrenys "mentre continuï fent la seva activitat", explicà el batle de Manacor, Miquel Oliver.

Modificació dels estatuts de la SAM

La Junta General de l'Empresa de Serveis Municipals de Manacor, SAM, va aprovar aquest dilluns horabaixa modificar els estatuts socials per dotar l'empresa pública del reconeixement de mitjà propi. La SAM gestiona diverses activitats per compte de l'Ajuntament de Manacor actuant com a ens instrumental d'aquest organisme i, en molts aspectes, ja actuava de facto com a mitjà propi. Des de fa temps s'han duit a terme les actuacions necessàries per adaptar la SAM al marc normatiu regularitzat administrativament.

Ara, l'Ajuntament de Manacor podrà encarregar de manera directa a la SAM prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i de serveis, a canvi d'una compensació tarifària fixada prèviament pel Consistori.

La Junta General també va aprovar l'ampliació de l'objecte social, amb la finalitat de poder servir de suport a l'Ajuntament per a un conjunt d'activitats que es considera que en un moment o altre es podrien gestionar des de l'empresa. Així, queden reconeguts com a objecte social de la SAM la gestió, administració i supervisió del cicle integral de l'aigua, relatives als serveis d'abastiment, sanejament i depuració; la gestió al servei de la política d'aparcaments del municipi de Manacor; la gestió dels dipòsits municipals de vehicles, el servei de retirada de vehicles de la via pública; la producció i comercialització d'energia; l'enllumenat públic i la gestió, explotació i neteja de platges, entre d'altres.

L'objectiu d'aquesta ampliació respon a "l'optimització de recursos humans i econòmics" i "evitar haver de fer modificacions dels estatuts cada vegada que es vulgui incorporar una competència", assegurà la presidenta de la SAM, Cristina Capó, que afegí que, malgrat tot, "no significa que s'incorporin a mitjà termini". Capó explicà que l'ampliació "proporciona seguretat perquè en situacions excepcionals com la viscuda amb el confinament s'haurien pogut prestar serveis de manera directa".

En el ple del dilluns s'aprofità la modificació dels estatuts per introduir millores en les normes de funcionament dels òrgans socials i actualitzar-los. Aquestes modificacions s'aprovaren per 11 vots a favor dels partits integrants de l'equip de govern, sis abstencions (El Pi i AIPC-SyS) i quatre vots en contra (PP.)

stats