26/03/2024

Satèl·lits terrestres

2 min

L'organització ambiental sense ànim de lucre Environmental Defense Fund, centrada a vincular ciència, economia i dret per crear solucions sòlides i innovadores als problemes ambientals més urgents, ha llançat el MethaneSAT, i ha fet una passa cap endavant en la nostra capacitat de monitorar les emissions de metà des de l'espai. La iniciativa proporcionarà dades crucials per combatre el canvi climàtic, millorarà la transparència i farà que la informació sobre les emissions de metà sigui lliure i accessible.

El metà –un potent gas d'efecte hivernacle que contribueix significativament a l'escalfament global– és un objectiu crític en la lluita contra el canvi climàtic. Gran part de la seva emissió a l'atmosfera terrestre és produïda pel sector agrari, així com la combustió de combustibles fòssils i la descomposició de residus en abocadors.

Monitorar les emissions de metà hauria d'ajudar a gestionar la rebaixa en la seva producció i les mateixes emissions, ja que és una estratègia clau entre els punts de la lluita contra l'escalfament global a curt termini. MethaneSAT pretén omplir buits crucials en la nostra comprensió de les emissions de metà, ajudant a identificar tant les fonts com l'escala de les emissions de manera més efectiva que mai.

De fet, la tecnologia avançada de detecció del MethaneSAT pot detectar emissions amb una precisió remarcable, i oferir una visió global sense precedents. Pot monitorar emissions de més del 80% de la producció global de petroli i gas, i identificar tant fonts conegudes com fonts anteriorment desconegudes de metà. A diferència d'altres satèl·lits que poden mesurar un ampli espectre de gasos d'efecte hivernacle o centrar-se en llocs específics, MethaneSAT ofereix una visió integral de les emissions de metà a través de grans paisatges i pot atribuir emissions a fonts específiques, cosa que el converteix en una eina poderosa per a la responsabilitat ambiental.

Per altra banda, MethaneSAT s'afegeix a una creixent varietat de satèl·lits destinats al monitoratge ambiental, la recerca, la comunicació, la navegació, i altres. Actualment, més d'onze mil satèl·lits artificials orbiten el nostre planeta. Un dels majors contribuïdors de satèl·lits és la tecnologia de servei d'internet Starlink, d'Elon Musk.

Aquests darrers molta gent els ha pogut veure al cel nocturn en forma d’un “tren de llum”, cosa que no fa més que subratllar l'expansió de la petjada humana a l'espai; de la quotidianitat de posar objectes portadors d'alta tecnologia en òrbita planetària, fins al punt "d'inventariar estrelles amb la mateixa peresa que un home descarrega un piano", com deien els Antònia Font.

Científic
stats