21/04/2024

Pujada encoberta d’impostos

2 min
La reforma catalana de la hisenda local

Ja fa uns dies va començar la campanya de l'IRPF. Toca calcular quant vam guanyar l'any passat, restar l'import retingut, aplicar totes les bonificacions o deduccions possibles, pensar si conjunta o declarada i presentar la declaració.

Des que va començar la inflació, he repetit en diverses ocasions que el gran beneficiat de la mateixa al nostre país ha estat l'estat espanyol, perquè per les pujades de preus, malgrat els IVA bonificats d'energia i uns certs aliments, va experimentar rècord de recaptació a través d'aquest impost indirecte. L'IVA és un percentatge fix sobre el preu del producte o el servei, per la qual cosa qualsevol pujada de preus es tradueix exactament en la mateixa pujada en l'IVA.

D'altra banda, és un clam i una reivindicació de molts sectors i col·lectius el fet que no s'hagi deflactat l'IRPF. Deflactar l'IRPF consisteix a ajustar l'escala de gravamen al cost de la vida i les pujades salarials.

Imaginem una persona que guanya 100 euros. El seu tipus mitjà d'IRPF és del 20%. Per tant, paga 20 euros de renda i li queden 80 euros per viure.

Suposem ara que la inflació és del 10%. Li apugen el salari un 10% i passa a cobrar 110 euros. El seu poder adquisitiu és el mateix, perquè el seu augment salarial ha igualat l'augment del cost de la vida. Pel fet que cobra més, salta de nivell en l'escala de gravamen i, suposem, passa a tributar un 25%. Vegem el resultat. Dels 110 euros, ara paga 27,50 euros (el 25% dels seus ingressos). Li queden 82,5 euros per viure. Algú dirà: bé, més que abans, quan li quedaven 80 euros! Sí, però com que el cost de la vida va augmentar un 10%, per comprar exactament el mateix que abans ara necessitarà 88 euros (un 10% d'inflació). I té… 82,50 euros! És a dir, el seu poder adquisitiu ha baixat un 7%. Aquest ciutadà és més pobre perquè el govern no li ha deflactat l'IRPF.

Deflactar l'IRPF és considerar que els augments de salari o d'ingressos no són reals, sinó que són nominals. I que les escales de gravamen han d'adaptar-se al salari real, i no al nominal. Com a prova, la dada coneguda aquesta setmana que el 2023 va ser any rècord en recaptació tant en valor absolut com en relació amb el PIB.

I així anem, perdent poder adquisitiu d'any en any, no només perquè els salaris i honoraris d'autònoms no poden igualar la inflació, sinó perquè s'aprofita per apujar impostos de manera silenciosa i encoberta.

stats