TRIBUNA OBERTA
Opinió 01/10/2016

PP, docents i llibres de text

i
M. Antònia Font
2 min

Secretària de normalització lingüística de l’STEI IntersindicalEl PP de Calvià, el Círculo Balear i Ciudadanos pretenen donar continuïtat a la censura franquista. Miren amb lupa els llibres de text i les actuacions públiques dels representants polítics. Volen fer de jutges i dir-nos el que està bé i el que està malament. El que fan en realitat és actuar contra la llengua dels formenterencs, eivissencs, menorquins i mallorquins, que és la llengua catalana.

El grup municipal popular de l’Ajuntament de Calvià, d’acord amb el que preveu el reglament de les entitats locals, va elevar una moció per demanar la retirada d’un llibre de text de Llengua catalana i literatura que s’utilitza en un institut de Secundària de la seva localitat. El llibre en qüestió fa una consideració des del punt de vista sociolingüístic que posa en evidència una actuació política de la legislatura passada a les Illes Balears, que va anar clarament en contra de la normalització de la nostra llengua. A les crítiques s’hi va afegir el Círculo i Ciudadanos. L’editorial del llibre diu que a l’edició següent en modificarà els continguts... No fa falta!

Aquestes entitats han de saber tres coses. Els llibres de text els trien els professors a cada un dels centres reunits al seu departament didàctic. La LOMQE ja preveu que les administracions educatives no autoritzin ni tampoc desautoritzin llibres de text. La sociolingüística és una branca de la filologia que estudia com funciona una llengua dins la societat, quins mecanismes fa servir per a la normalització i quins són els factors polítics, socials, històrics, legislatius, de moviments de població, etc. que fan que aquestes llengües sobrevisquin o no. Per tant, l’editorial tampoc no ha de modificar res.

Jo sempre explic als meus alumnes que estudiarem la llengua des del punt de vista gramatical, morfològic, lèxic, semàntic... i sociolingüístic. La sociolingüística és una branca important de la filologia i és la ciència que estudia l’ús que es fa d’una llengua en un determinat territori i que investiga quines són les causes que fan que una llengua s’usi, creixi, avanci o desaparegui. L’actuació dels poders públics, dels mitjans de comunicació, dels processos de normativització i de normalització lingüística són factors importants per a la pervivència o la desaparició d’una llengua; a classe s’estudien i s’analitzen, i més a Batxiller, on l’alumne ha de ser capaç d’analitzar i comprendre les realitats actuals.

Al marge d’aquestes consideracions, vull dir que més valdria que el grup municipal dedicàs el seu temps a aprendre la llengua pròpia de les Illes, que és la llengua catalana, i no a fiscalitzar llibres de text que els centres lliurement poden triar. L’escrit del PP de Calvià té més de 15 faltes d’ortografia en una sola pàgina. Si la LOMQE prohibeix autoritzar o desautoritzar llibres de text, manco ho podrà fer un partit polític o un grupuscle extraparlamentari que fa panespanyolisme dins el territori on la llengua pròpia no és l’espanyol, és el català. Per tant, des de l’STEI Intersindical donam suport al professorat de l’institut afectat per crítiques injustes i feim costat als autors del llibre de text en qüestió.

stats