08/07/2022

Els ports de l’Estat a les Balears també són víctimes de la insularitat

2 min

L’activitat i el volum de negoci han augmentat mentre la plantilla de treballadors ha disminuït de manera notable. Aquesta realitat dels ports de les Balears que són de titularitat estatal –Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina de Formentera– no només entorpeix les operacions que s’hi duen a terme, sinó que també retarda les gestions. Davant aquesta situació, el cap de servei de l’Autoritat Portuària de les Balears (APB) no ha pogut ser més clar amb declaracions a l’ARA Balears: “Aquest estiu serà un caos”. En una temporada de rècord en l’afluència i l’activitat turística –amb xifres que, tot i que sigui dit de passada, no ens pot passar per alt que fan qüestionar seriosament la sostenibilitat del creixement que tenim–, el caos anunciat per força ha de resultar especialment preocupant. 

Els ports estatals de les Balears, que són els que gestiona l’APB, arrosseguen unes problemàtiques que, en el darrers temps, amb l’increment de l’activitat, han augmentat de manera exponencial. Un dels problemes és que el pressupost de l’Estat per a personal no s’ajusta a les necessitats que hi ha, ni pel nombre de ports ni molt manco per a un operatiu que ha de donar resposta a múltiples gestions. És més, també en aquests mateixos darrers anys les polítiques estatals han fet molt difícil, en ocasions gairebé impossible, engrandir les plantilles de les distintes administracions públiques. Per no deixar, ni tan sols no s’ha permès cobrir les jubilacions, motiu pel qual les plantilles dels ports han baixat un 12% des del 2008, alhora que el volum de negoci ha crescut un 40%. Aquest és un dels factors essencials.

En tot cas, l’impediment principal per no poder resoldre aquests i altres problemes és que l’Autoritat Portuària de les Balears no està considerada de primera categoria per l’Estat, com sí que ho són ports com el de València i Barcelona. El fet que es valori el trànsit de mercaderies per obtenir la primera categoria i, en canvi, no es tingui en compte que, pel fet de ser illes, la nostra Autoritat Portuària, en comptes de gestionar un port, en té cinc a càrrec, és un criteri discriminatori que l’Estat hauria d’esmenar amb celeritat. 

A l’Estat se li ha d’exigir la primera categoria perquè aquests ports tinguin més finançament, i a la vegada se li ha de continuar reclamant que entengui què significa la insularitat, el greuge de la insularitat. Els ports de l’Estat a les Balears també són víctimes de l’escassíssima consideració que té la insularitat. I sense aquesta consideració, sempre tindrem dificultats per avançar.

stats