26/03/2023

Pisos ocupats a meitat de preu

2 min

Aquesta setmana hem sabut que les vendes de nua propietat han pujat un 24% respecte a l’any passat. Una nua propietat vol dir que el propietari de l’immoble té dret sobre l’actiu però no en pot fer ús durant un temps. L’usdefruit és per a una altra persona (normalment, l’anterior propietari).

Suposem que un matrimoni d’avis, jubilats i amb una expectativa de vida limitada, volen anar una mica més sobrats de diners i gaudir de l’estalvi que tenen, el qual no és líquid sinó que es concentra en el pis que amb tant d’esforç van pagar. Esclar, si venen el pis rebran uns diners, però hauran d’anar de lloguer, i això no agrada a la gent gran, que estan còmodes a casa seva i, a més, prefereixen no haver de dependre com a arrendataris d’un altre propietari. La venda de la nua propietat consisteix a vendre l’habitatge amb un gran descompte (pot ser del 50%) sobre el que realment val, però tenir dret a quedar-se un nombre d’anys més que suficient. Fins i tot es pot pactar que sigui fins a la resta de les seves vides.

No és ben bé una hipoteca inversa, en què el propietari rep uns diners del banc mensualment però no deixa de ser propietari. Ni és tampoc un vitalici. Es tracta d’una venda en tota regla, però amb dret a continuar vivint a casa teva.

Aquestes ofertes estan començant a aparèixer en portals immobiliaris. Busques pis, filtres, ordenes per preu i, de cop i volta, veus uns preus que no et pots creure. Què passa? Doncs això, que es ven el pis però no l’ús, de moment. El cert és que aquestes fórmules, com ara la hipoteca inversa o els vitalicis, aniran a més cada dia. La generació del baby boom dels anys 60 que ara es jubila va ser una generació propietària i la majoria d’estalvis els tenen en forma de pedres. Encara no sabem si aquest fenomen arribarà a un volum tan gran que pugui modificar l’estructura de l’oferta i la demanda del sector immobiliari, però sí que és segur que és una solució per a molta gent.

Els compradors de nues propietats són només inversors. I estan començant a crear-se fons d’inversió només destinats a concentrar aquestes compres. Serà molt important que la informació i la regulació impedeixin abusos a la gent gran per part del capital.

stats