02/03/2023

El Mobile, escenari d’una revolució

3 min
Assistents al Mobile World Congress 2023 examinen les novetats del expositors.

Aquests dies tenim a Barcelona el Mobile World Congress (MWC), coincidint pràcticament amb les notícies recents sobre nous progressos en el camp de la intel·ligència artificial, relacionats amb el metavers i amb el ChatGPT. El MWC està sent escenari d’una revolució que canviarà el nostre futur. El que s’hi veu confirma que estem entrant decididament en una nova etapa de l'evolució. Penso, tal com sovint he dit, que no ens estem preparant adequadament per a aquesta etapa. Les causes que veig d’aquesta lentitud són almenys quatre: en general, la gran velocitat del canvi; per a una gran majoria de la població, una insuficient consciència del que està passant, ja que és difícil entendre bé el que són aquestes tecnologies i tot el que ens permetran; per a alguns que sí que ho saben, el desig de no perdre privilegis dels quals encara gaudeixen en el final de la present etapa industrial, i per a una minoria molt poc responsable, l'oportunitat d’aprofitar-ho per actuar, prescindint de l'ètica i dels drets humans, per aconseguir imposar noves formes de control, més sofisticades i menys evidents, sobre persones i sobre les seves organitzacions sociopolítiques.

M’agradaria donar un toc d’atenció. Deixo per a un altre article aspectes relacionats amb el futur del treball o l'organització social. Em centro només en l’aspecte de la política, ja que crec que estan en perill la nostra intimitat personal, les nostres conviccions, els nostres valors i les institucions democràtiques. Simplificaré molt i utilitzaré algunes paraules molt actuals, amb voluntat de fer-ho més entenedor. Perdoneu la superficialitat.

1. Gestió de dades, algoritmes, xarxes, intel·ligència artificial, generadors de llenguatge natural, aprenentatge profund, plataformes i oligopolis. Tots veiem que actualment ja s’estan recollint a través d’internet, i de les xarxes socials, moltíssimes dades personals. I que els algoritmes desenvolupats per les plataformes digitals els permeten disposar d’un gran coneixement del que pensem i volem. Aquest coneixement permet fer arribar, seleccionades i sovint manipulades, informacions diferents a cadascú, que poden fer canviar els seus comportaments comercials, econòmics, socials o polítics.

És així des de fa uns anys, i el fenomen ha anat creixent exponencialment amb els augments de capacitat i de velocitat tant de les xarxes com dels ordinadors. Ha significat un extraordinari increment de les dades recollides, emmagatzemades i utilitzades directament, o venudes a empreses o a organitzacions polítiques per part de les actuals grans plataformes de continguts. Les xarxes 5G i, més recentment, la utilització dels generadors de llenguatge natural del tipus de ChatGPT han augmentat molt més les capacitats i faran créixer els volums de dades i les possibilitats de distribuir informació, ja que es farà utilitzant unes converses, orals o escrites, que simularan una relació entre dues persones. Aquesta facilitat, en els camps de la salut, de la mobilitat, de les finances, de la indústria, de la innovació, de l'assistència social i de tants altres, pot portar a unes grans millores en el creixement del benestar, de l'equitat i de la sostenibilitat, i reduir les desigualtats personals i globals. Ara bé, tota aquesta perspectiva amaga un darrere preocupant. Per què?

2. Preparar-nos per evitar els perills. És lògic que el desenvolupament d’aquestes possibilitats vagi demanant unes eines de més dimensions que portin a fer que les actuals grans plataformes tecnològiques, que ja dominen l’espai digital i que en molts aspectes tenen uns poders per sobre de molts governs, puguin acabar creixent encara més i creant monopolis o oligopolis que puguin anar marcant l’orientació de les polítiques econòmiques i financeres, passant per sobre del que demanaria una voluntat general de millora del benestar, l’equitat, la convivència pacífica, la solidaritat i la sostenibilitat tant ecològica com social.

Les nostres societats i els nostres governs han d’actuar urgentment en quatre direccions. 1. Augmentant els estímuls i els ajuts perquè empreses que ja tenen un paper important en el món digital, com per exemple les xarxes de telefonia, puguin disminuir el pes relatiu actual de les plataformes. 2. Promovent la creació d’entitats públiques o público-privades de dimensió global que també entrin en el mercat digital. 3. Regulant adequadament aquest mercat per tenir en compte el respecte als drets humans i impedint l’explotació per part d’uns pocs. I 4. Fent que els ciutadans estiguin més informats i siguin més conscients de les grans oportunitats i dels perills que els ofereix aquest futur. No oblidem que cada etapa de la humanitat ha demanat una organització social diferent...

stats