30/09/2022

Com ser millors en recerca

2 min

Que tenir en compte el sexe i el gènere fa que la ciència sigui millor ho puc afirmar no només per convenciment sinó també gràcies a diversos articles científics que ho posen de manifest. I és que, per exemple, conèixer les diferències degudes al sexe presents en la immunitat està ajudant a avançar en les immunoteràpies contra el càncer. O bé, incloure dades sobre gènere als models climàtics permet comprendre millor la vulnerabilitat de les diferents persones als riscos climàtics. 

I encara més, abordar la diversitat en diversos contextos beneficia a tothom. Un editorial de la revista Nature esmenta tot això i assegura que a les comunitats de tot el món la igualtat de gènere comporta economies més resilients, reducció de la mortalitat infantil i una millor nutrició.

Per tot plegat, la Comissió Europea ja va anunciar el 2020 que, a l'hora d'avaluar els projectes de recerca de cara a finançar-los, cal comprovar si incorporen l’anàlisi de sexe i gènere. I no només això: el 2021 la Comissió també va publicar el full de ruta per reformar l’avaluació de la recerca, prenent com a base l’acord dels ministres de Recerca que es compromet a millorar el desenvolupament professional del personal investigador, entre altres maneres, promovent la igualtat de gènere i intergeneracional, així com la ciència oberta.

Enguany la Comissió fa un pas més, i aquest cop acompanyada també de Science Europe (que agrupa organismes finançadors i centres de recerca) i l’Associació Europea d’Universitats (amb més de 850 universitats) indueix a crear una gran coalició d’institucions que traspassi les fronteres d’Europa per reformar l’avaluació de la recerca amb el propòsit de fomentar una recerca millor. 

Sumar-s’hi implica comprometre’s amb principis que han de potenciar una recerca de més qualitat gràcies al reconeixement de la diversitat de contribucions a la recerca, així com de la diversitat de perfils (no només els masculinitzats) i de carreres professionals d'acord amb les necessitats i la naturalesa de la recerca. També suposa dur a terme l’avaluació de manera qualitativa fent un ús responsable d'indicadors quantitatius i abandonant l’ús inadequat d’alguns (com el factor d’impacte de la revista o l’índex h) per valorar la qualitat i l'impacte de la recerca.

Ser o no ser a la coalició significa participar o no d’un aprenentatge mutu entre institucions, significa formar part o no del moviment que constituirà un punt d’inflexió en la manera de portar a terme la recerca. No és només una qüestió de responsabilitat i justícia, sinó de fer una recerca millor per tenir respostes més completes als reptes de la societat. Digueu-me entusiasta (o motivada –com es diria ara–), però des del meu punt de vista avançar de manera conjunta a Europa i amb voluntat mundial, comprometent-nos a dissenyar un pla de canvi per avaluar la recerca, em sembla una iniciativa tan rellevant com la que va significar el procés de Bolonya amb la docència universitària.

stats