08/03/2024

Massa interessos

2 min

Torn a fixar la mirada en l’ocupació descontrolada del sòl rústic amb plaques solars en llegir que, només a Mallorca, ja estan previstes el doble d’hectàrees de les que hi ha actualment. Hi torn perquè veig que no hi ha cap voluntat –ni n’hi va haver amb l’anterior Govern ni n’hi ha amb el que presideix Marga Prohens– de fer una planificació d’espais aptes i no aptes, mentre el creixement bestial de la terra enrajolada amb plaques no s’atura i està infringint un mal al camp, i al medi ambient, que serà irreversible. Els que hi tenen interessos i els polítics que hi combreguen diuen que un ‘parc’ solar és reversible, que quan s’acabin les concessions es podran retirar, però és mal de creure perquè o bé es renovarà l’ocupació per posar-hi sistemes més eficients o bé hi quedaran els esquelets.

Haurem fet en el passat un esforç per protegir el camp, però ara l’entregam a una indústria de producció d’energia –dir-ne parc solar és una perversió més del negoci. Si l’energia és neta, poc o res més ho és.

Hi ha massa interessos: el del que lloga una terra no edificable; el de les immobiliàries que cobren comissions pels terrenys que lloguen; els dels fabricants de plaques, els dels macroinversors (molts d’ells fons voltor) que fan les instal·lacions rebent, a més, subvencions; els de les empreses que tramiten els projectes, els de les que fan els informes d’impacte ambiental i a tot diuen que sí, i també els d’Endesa perquè li proporcionen un munt d’energia a baix cost. Sí, massa interessos. I quan n’hi ha tants, els governs hi solen respondre. Si per interessos múltiples el Govern farà tota la via que pugui per fer una nova llei urbanística, també per interessos mirarà cap a un altre costat per no dir com s’ha de produir energia neta sense que ens hàgim de penedir de la brutor que es fa amb el camp.   

stats