30/12/2022

Llei de la ciència: toca complir

2 min

El 14 de desembre es va aprovar la primera llei de la ciència de Catalunya. Quan amb motiu de la seva tramitació vaig comparèixer al Parlament com a experta (al costat de 200 més, durant diverses setmanes), vaig dir que era una oportunitat perduda cap a una aposta ferma per la igualtat de gènere en ciència. Doncs estic molt contenta d’haver-me de menjar les meves pròpies paraules. La llei aprovada posa les bases perquè es redueixi la bretxa de gènere en ciència i us explico per què. 

En el preàmbul, la primera frase del qual és la deliciosa cita d’Enric Prat de la Riba "La ciència avui representa, per a nosaltres, la riquesa pública de demà", ja es fa ben explícit que la llei “ha de promoure mesures que eliminin els biaixos per raó de gènere”. En els textos previs ni tan sols s’esmentava que existeixen aquests biaixos. I és evident que aquest és un tema polític que han de tenir en compte els legisladors i, sobretot, els governants. Una mostra d’això és l’acord sobre la carrera professional de recerca al qual van arribar els ministres de Ciència de la Unió Europea el maig del 2021, en què la promoció de la igualtat de gènere va ser un dels cinc punts destacats. O també la Declaració de Ljubljana per la igualtat de gènere en recerca i innovació presentada als estats membres el setembre del 2021 i recollida en l’Agenda Política 22-24 de l’Àrea Europea de Recerca.

Per fer certa la frase del preàmbul, en l’articulat de la llei es vetlla perquè la igualtat de gènere sigui una realitat en diversos aspectes. D’entrada, hi ha dos objectius generals de la llei dedicats tant a la “paritat entre dones i homes en tots els àmbits del sistema de recerca, desenvolupament i innovació” com a la “incorporació de la perspectiva de gènere com una categoria transversal en el sistema de coneixement”. La igualtat i la perspectiva de gènere surten específicament en diversos articles i són també principis ordenadors de la llei. A més, hi ha un article sencer que hi fa referència en exclusiva. També vull destacar en particular una disposició transitòria on es commina l’òrgan governamental recuperat en aquesta llei, la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, a presentar una “estratègia d'igualtat de gènere en la ciència” que estableixi l'adopció de “mesures específiques per avançar cap a la igualtat de gènere”, “la inclusió de personal expert en gènere en els òrgans d'avaluació i assessorament”, “la composició equilibrada dels òrgans de govern” i "l'aprovació de plans d'igualtat de gènere”.

Especialment rellevant és l’article sobre les polítiques públiques de la Generalitat, on s’especifica que cal “l'eliminació de la bretxa de gènere en la recerca i l'adopció d'accions positives per garantir la igualtat efectiva de dones i homes” i que “s'ha de posar fi a la segregació segons el nivell de carrera professional i segons l'àmbit de coneixement”.

Ara falta que la complim, esclar, que el paper ho aguanta tot. Se’ns gira feina!

stats