M. Antònia Font, vocal del Grup G i membre de la Comissió permanent del CSL
11/03/2024

Irregularitats al Consell Social de la Llengua Catalana

2 min

La presidenta Prohens ens ha convocat a una sessió extraordinària del ple del Consell Social de la Llengua (CSL) amb un ordre del dia que té 10 punts, talment com una sessió ordinària. 7 dels 10 punts són informatius. Els altres tres són l’elecció dels membres de la comissió permanent, la votació de les memòries i el torn obert de paraula. 

El CSL –amb representants de tots els sectors socials, polítics, econòmics, culturals i de lleure de totes les Illes– no s’ha creat només per informar els membres dels canvis, projectes, calendaris i iniciatives del Govern. El seu objectiu principal és assessorar, elaborar, planificar, consensuar i aprovar, amb la participació de tots, el Pla de normalització lingüística que ha de dur endavant el Govern de les Illes Balears per tal de complir el mandat que li atorga l’Estatut d’Autonomia de fer les passes necessàries fins a arribar a la igualtat plena de les dues llengües oficials, pel que fa als drets dels ciutadans. El CSL és l’òrgan de participació activa de persones i entitats representatives de les Illes Balears per fer progressar la recuperació de la llengua catalana i fer-la avançar en el procés de normalització lingüística. Som moltes les persones i entitats que volem que el CSL pugui fer efectiva la seva responsabilitat. És evident que les propostes del Govern del PP i Vox de segregar alumnes per aula per raó de llengua, eliminar el requisit de català, modificar l’ús de la llengua catalana al Parlament o no tenir cap iniciativa per promoure l’ús del català hi van en contra i en la direcció totalment oposada, cosa que no podem consentir. És d’aquests temes que volem parlar. 

Per altra banda, ara necessitarem saber com hem de presentar les propostes a l’ordre del dia. El reglament preveu que ho facem a la comissió permanent, però la comissió permanent no s’ha convocat, és la que hauria d’haver fet l’ordre del dia i la que hauria d’haver recollit les propostes de punts dels vocals. No ens deixarem retallar aquest dret que està ben regulat a les normes sobre òrgans col·legiats a la legislació en matèria de procediment administratiu.

No convocar els membres de la comissió permanent també els retalla el dret a poder exercir plenament les seves funcions, com són elaborar el pla d’actuacions per presentar al ple, suggerir la creació de noves ponències, encarregar la realització d’estudis sobre temes específics, etc. Hi ha temps suficient per rectificar i per trobar la fórmula que ens permeti fer propostes de punts a l’ordre del dia que s’hi han d’incloure necessàriament tal com regula el reglament del CSL. 

Aquestes irregularitats han de ser corregides per poder tractar els temes que afecten el progressiu ús del català i que el Consell Social de la Llengua Catalana de les Illes Balears no perdi el paper que li correspon, ni tampoc la seva veritable raó de ser. 

stats