OPINIÓ
Opinió 13/11/2019

L’Institut Balear de la Dona, un organisme imprescindible

F. M./ I. S./ L. T. /r. S./ M. D.
3 min

PalmaDimarts, 12 de novembre, a la seu del Parlament de les Illes Balears es va qualificar l'IBDona com a "chiringuito que no sirve para nada", per part de la diputada Idoia Ribas.

Les autores d'aquest article hem estat directores de l'IBDona en diverses legislatures. Podem afirmar que aquest organisme, creat per llei autonòmica de l'any 2000, és una eina imprescindible per a la prevenció, la detecció i l'atenció a les dones víctimes de violències masclistes, com també pel treball constant a favor de la igualtat de dones i homes.

Ja en els seus inicis va impulsar la modificació de la llei electoral autonòmica, l'any 2002, que estableix com a norma les llistes electorals "cremallera", això és igual nombre de dones i homes en les candidatures al Parlament de les Illes Balears, i a més alternant els gèneres de tal manera que així s'evita que les dones estiguin al final de les llistes, com moltes vegades passava. Modificació pionera en tot l'estat espanyol i que ha permès tenir una de les cambres autonòmiques més igualitàries. Gràcies també a aquesta norma tots els partits han de presentar candidates als escons, als consells insulars, als ajuntaments. Probablement la senyora Idoia Ribas és diputada gràcies a aquesta llei.

Entenem que per un grup parlamentari que no creu en la igualtat, que generalitza i nega l'existència de les violències masclistes, que promou canvis legislatius perquè desaparegui la llei orgànica del 2004, de protecció a les dones víctimes, que planteja al seu programa igualar víctimes i botxins, la negació dels organismes d'igualtat, com és l'IBDona, és una passa més en el seu ideari masclista, xenòfob, homòfob, racista que han explicat reiteradament.

La lluita contra les violències masclistes que pateixen tantes dones, i els infants, requereix tots els esforços per part de les institucions públiques. Però no són suficients. Necessitam que la societat prengui consciència d'aquest problema social que pateixen les dones pel fet de ser-ho, i els seus fills i filles, en mans d'aquells que diuen estimar-les.

Per aquesta raó hem impulsat campanyes de conscienciació en la comunitat educativa, en el món esportiu, en l'àmbit sanitari, empresarial, sindical, en tots els àmbits socials des del primer moment de la creació de l'Institut.

El patriarcat és una ideologia molt arrelada en la mentalitat de molts homes que consideren les dones com a objectes, persones destinades a la cura dels infants i majors, a l'organització de les llars. Mentalitat que es manifesta massa sovint també en l'àmbit judicial, com hem vist en les recents sentències de casos anomenats Manada de Pamplona o Manresa.

L'IBDona realitza una tasca de coordinació amb els consells que recentment han rebut les competències marcades pel nostre Estatut d'Autonomia de polítiques d'igualtat i lluita contra les violències masclistes, a la vegada que realitza el necessari contacte amb els organismes estatals, que des de desembre del 2017 signaren el Pacte estatal contra les violències contra les dones. L'IBDona, a més, és l'organisme que garanteix la transversalitat de les polítiques d'igualtat en totes les àrees de govern.

Valoram la bona feina que realitzen les professionals que treballen a l'IBdona, com també aquelles que ara atenen les víctimes des dels consells de cada illa. Creim que es mereixen tot el reconeixement i respecte per part de tota la nostra societat.

Volem convidar tota la ciutadania que el pròxim dilluns, 25 de novembre, participin en els actes organitzats per les associacions de dones, pel moviment feminista, en defensa de totes les dones víctimes i contra el patriarcat que assassina. Segons dades oficials, més de mil dones han perdut la vida des de l'any 2003. Només enguany ja són 51 a l'Estat, segons xifres oficials. Segons dades de Feminicidio.net, els feminicidis i assassinats de dones el 2019 són 90 a hores d’ara.

Certament la violència contra les dones no ha desaparegut de la nostra societat i, més que eliminar recursos, necessitam que aquests organismes puguin crear els serveis necessaris per fer-hi front i que impulsin polítiques feministes que contribueixin a capgirar el sistema i la ideologia que sosté la violència cap a les dones.

stats