29/10/2022

Extraescolars contra la desigualtat

3 min
Extraescolars contra la desigualtat

Aquest curs escolar va començar amb una setmana de classe addicional, que augmentava, això sí, la jornada intensiva tot el mes de setembre. Com a conseqüència, les famílies tenen més dificultats per conciliar i, al mateix temps, les tardes es converteixen en un espai d’activitats per a aquells que s’ho poden permetre.

Si pensem en el dret a l’educació com una activitat a temps complet dels infants, hauríem d’incloure-hi, més enllà dels estudis reglats –i garantits de forma universal–, tot allò que es fa fora de l’horari lectiu, dins i fora de l’escola, com els casals, els esplais, les activitats esportives o artístiques, l’estudi de llengües o el reforç escolar. Són moltes les investigacions que s’han fet per analitzar l’impacte que aquestes activitats tenen sobre els nens i nenes. I els resultats són clars. No només milloren el seu rendiment acadèmic i l’actitud cap a l’aprenentatge, sinó també altres habilitats psicosocials, com l’autoestima. Alhora, una educació a temps complet redueix també comportaments de risc, com el consum de tabac, alcohol o drogues, així com l’absentisme escolar.

Tenint en compte tots els beneficis presents i futurs de les activitats extraescolars, assegurar l’accés equitatiu seria un element igualador de les oportunitats educatives, i reduiria unes desigualtats que tenen el seu origen en les diferències de renda entre les famílies. No només això, sinó que alguns estudis han demostrat que els beneficis de les activitats d’educació a temps complet són particularment rellevants per als infants i joves procedents d’entorns socioeconòmics més desfavorits.

Aquest és un dels objectius de l’Aliança Educació360. És una iniciativa educativa, social i política impulsada per la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica que ha contribuït a crear un ampli consens al voltant de la importància de les extraescolars i les activitats del lleure de base comunitària. En part gràcies a aquesta iniciativa alguns ajuntaments a Catalunya ja promouen sense cost o amb preus subvencionats les activitats extraescolars de nens i nenes. Altres països europeus han posat en marxa polítiques semblants. Per exemple, Portugal ha iniciat un programa que amplia de forma voluntària l’horari escolar dels infants de 6 a 10 anys en 10 hores setmanals, que es dediquen a fer activitats no lectives d’enriquiment curricular, com els idiomes, la música, o els esports.

A Espanya, la normativa estatal estableix que són serveis complementaris dels centres educatius el menjador, el transport escolar, el gabinet mèdic i el psicopedagògic. Per tant, les activitats extraescolars o en temps de vacances en queden fora, com també queden fora del caràcter gratuït de l’educació bàsica. I, si bé la competència sobre les activitats d’educació a temps complet correspondria a la Generalitat, els ens locals juguen un paper molt important en el seu impuls i gestió, d’acord amb les competències que se’ls atribueix.

Però encara queda molt per fer. El Síndic de Greuges ha denunciat diversos cops la desigualtat d’accés a les activitats extraescolars. Estima en més de 30 punts percentuals la diferència entre la participació de les famílies més benestants i les que no ho són tant, i insta les administracions a desenvolupar mesures d’accessibilitat econòmica, de dinamització i de promoció del lleure educatiu.

Aquesta setmana l’Ajuntament de Barcelona presentava diverses activitats extraescolars artístiques i científiques gratuïtes en 15 barris de la ciutat. Cal destacar que ja anteriorment concedia ajuts que cobrien fins a un 90% del cost de l’activitat a famílies de rendes baixes perquè poguessin participar en activitats esportives extraescolars. Aquest curs l’Ajuntament ha impulsat una nova estratègia de política de tardes, que busca garantir l’accés equitatiu a les activitats extraescolars dels nens i nenes de la ciutat. Dins del Pla de Barris, l’Ajuntament, amb el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona (Icub), l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i els districtes, posen en marxa un pla perquè més de 2.000 alumnes gaudeixin d’activitats extraescolars culturals, artístiques i científiques de forma gratuïta.

L’accés a les activitats d’educació a temps complet és encara un dels àmbits educatius més fortament afectats per les desigualtats socials, un dels grans reptes pendents a Catalunya. La mateixa convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant estableix el seu dret al lleure i a participar en activitats culturals, artístiques, recreatives i d’esbarjo en condicions d’igualtat. Per tant, cal garantir una oferta de qualitat en les activitats fora de l’horari escolar, i eliminar les barreres econòmiques per garantir la igualtat d’oportunitats de la infància i la joventut de Catalunya. Tots hauríem de tenir les mateixes oportunitats, però els menors d’edat, més.

stats