13/11/2020

14/11: Policies

1 min

La destitució del major Trapero va respondre a una lògica política. La seva restitució respon també a una lògica política, però d’una altra naturalesa. La destitució es va fer en el marc de la repressió de l’independentisme, atribuint a Trapero i els Mossos una complicitat política que els hauria fet complir incorrectament les seves funcions. L’absolució de Trapero desmuntava aquesta tesi. La restitució podria respondre a una simple lògica professional: se’l va apartar perquè es va dir que feia les coses malament, i quan es demostra que no les va fer malament se’l restitueix. Però crec, o vull creure, que la restitució té també una lògica política, però en un altre debat: en el de quin model de policia volem per a la nostra societat. Pensi el que pensi políticament el major Trapero (és cosa seva), va encarnar un model policial eficaç que considerava que fer bé la seva feina no volia dir anar a estomacar la gent a la cua per votar. I van retirar més urnes que els qui estomacaven. Són dos models. No sobre la independència. Sobre com la societat creu que ha d’actuar la seva policia en democràcia, amb quines prioritats i amb quins mètodes. Restituir-lo és apostar per un model. I la tria de model policial també és (legítima) política.

stats