Comptes públics

Dels 1.364 milions de patrimoni als 120.280 milions d'IRPF: així s'han comportat els impostos el 2023

Les reformes sobre els impostos que gestiona l'Agència Tributària van tenir un impacte negatiu de 3.342 milions d'euros a les arques públiques

4 min
La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero.

MADRIDLa setmana passada la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, anunciava que l'any 2023 tancava de nou amb una recaptació tributària pels núvols. En concret, l'exercici va registrar un boom d'ingressos tributaris de fins a 271.935 milions d'euros, un 6,4% més en comparació amb l'any 2022. Rere aquesta quantitat s'amaguen multitud de figures fiscals, des de les més conegudes, com l'IRPF, fins a d'altres que passen desapercebudes. En el cas del 2023, destaca el nou impost sobre els envasos plàstics no reutilitzables.

Les arques públiques, però, també van veure passar de llarg fins a 3.342 milions d'euros, segons dades publicades aquest dimecres per l'Agència Tributària a través de l'informe de recaptació mensual corresponent al mes de desembre del 2023. El motiu d'aquest impacte negatiu són "els canvis normatius i en la gestió" sobre els impostos que gestiona l'Agència Tributària, segons es desprèn de l'informe. Moltes d'aquestes reformes, com ara la rebaixa de l'IVA d'alguns d'aliments però també els canvis sobre l'IRPF, són les que van alleugerir el xoc econòmic de la crisi energètica i de preus sobre la població. De fet, només els canvis fixats per les diferents administracions sobre l'impost a la renda i l'IVA van suposar una caiguda d'ingressos de 6.938 milions d'euros (3.841 l'IRPF i 3.097 milions d'IVA).

Així s'han comportat, més enllà de les grans xifres, els principals tributs aquest 2023:

IRPF

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és el tribut que més omple la bossa dels ingressos. La recaptació per IRPF va créixer fins als 120.280 milions d'euros (un 9,9% més que l'any 2022). Les principals causes de l'increment són les bones dades d'ocupació, les pujades salarials i de les pensions o l'increment del tipus efectiu associat a aquestes pujades.

Els ingressos en l'IRPF, però, haurien estat encara més alts sense la rebaixa del govern espanyol a les rendes més baixes. Segons l'Agència Tributària, l'impacte va ser de 1.700 milions per a les arques públiques. Un altre efecte negatiu que destaca l'organisme són els canvis aplicats per les comunitats sobre el tram d'IRPF autonòmic. Si es mira la declaració anual del 2023 (sobre la liquidació del 2022), aquestes modificacions es van traduir en 1.677 milions d'euros menys. El conjunt de canvis normatius i de gestió sobre l'IRPF va tenir un impacte negatiu de 3.841 milions, segons dades de l'Agència Tributària.

De bracet amb les retencions pel rendiment del treball destaquen els "rendiments del capital immobiliari", que suposen la segona aportació més gran a l'IRPF (el 2023 es van disparar un 27% en comparació amb l'any anterior). Aquests ingressos provenen bàsicament dels dividends, però en el cas del 2023 l'Agència Tributària destaca el creixement de la recaptació derivada dels diners que es guanyen (interessos obtinguts) pels comptes bancaris. "Es van recuperar impulsats per l'escalada dels tipus d'interès", destaca l'informe.

Societats

Per l'impost de societats es van recaptar 35.060 milions d'euros, un 9% més que l'any 2022. L'Agència Tributària destaca que al llarg del 2023 els beneficis de les empreses van créixer "per sobre del 15%", cosa que "es va plasmar en el creixement dels pagaments fraccionats, principal component dels ingressos d'aquesta figura fiscal". Ara bé, l'organisme assumeix que un creixement del 9% no és especialment alt "a conseqüència de l'elevat import de les devolucions" que es van haver d'assumir. Aquestes devolucions van estar marcades pel gran nombre de sol·licituds del 2021 i que tot just es van pagar el 2023, i per l'avançament de les devolucions de les declaracions presentades el mateix 2023, corresponents a la liquidació del 2022.

Impost de patrimoni

En aquest cas, qui ha donat informació detallada és la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (Igae), que aquest dimecres també ha publicat l'informe trimestral d'execució de les administracions públiques corresponent al quart trimestre del 2023. Per l'impost de patrimoni, per la liquidació del 2022 efectuada el 2023 es van ingressar 1.364 milions d'euros, un 6,9% menys en comparació amb l'exercici anterior. "Aquesta evolució és resultat, entre altres raons, pels canvis normatius d'alguna comunitat amb la bonificació de la quota de l'impost", destaca l'Igae. De fet, si s'observen dades per territoris, en el cas d'Andalusia (el PP va bonificar l'impost al 100%) es va passar d'uns ingressos de 123 milions d'euros l'any 2022 a 15 milions el 2023. També a Galícia (PP), on es va bonificar al 50%, es van perdre ingressos. Per contrarestar aquestes decisions, el govern espanyol va aprovar l'impost a les grans fortunes, pel qual es van recaptar 626 milions d'euros l'any 2023.

IVA

La recaptació per l'IVA va créixer un tímid 1,6%, fins als 83.909 milions d'euros. "L'impost es va veure afectat per les rebaixes de tipus, el canvi en la normativa d'ajornaments i les incidències en la gestió", apunta l'Agència Tributària, que destaca que si s'hi afegeix la recaptació perduda per tots aquests motius, el creixement de l'impost s'enfila fins al 5,3%, en paral·lel a la despesa vinculada a aquest tribut. De fet, segons desglossa l'Agència Tributària, els diferents canvis normatius sobre l'IVA van suposar un impacte negatiu de fins a 3.097 milions d'euros, dels quals 1.703 milions corresponen a la rebaixa de l'IVA dels aliments.

Impostos especials

Pel que fa als ingressos provinents del conjunt dels impostos especials, van créixer un 2,6%, fins als 20.757 milions d'euros. Destaca la introducció per primer cop de l'impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables (591 milions d'euros). Ara bé, no totes les figures es van comportar favorablement. La recaptació de l'impost sobre els hidrocarburs (el més destacat d'entre els impostos especials) tan sols va créixer un 0,6% (12.053 milions). "L'elevat preu de gasolines i gasoils durant bona part de l'any i l'alentiment de l'activitat econòmica van suposar un llast per a l'evolució d'aquests ingressos, com a mínim fins a l'estiu", destaca l'Agència Tributària. En un escenari de preus dels aliments elevats, també van caure els ingressos per l'impost sobre l'alcohol (1.180 milions, un 7% menys). "El consum [d'alcohol] va continuar caient, sobretot de begudes amb més grau alcohòlic, mentre que la cervesa es va comportar en sentit contrari", detalla a l'informe. Finalment, els ingressos per l'impost sobre l'electricitat (rebaixat al 0,5% des del setembre del 2021) van continuar sent marginals.

stats