pau

No s'hi acostuma

La rellevància del que és diferent

Els jutjats de pau acumulen set anys en temps de descompte

La reforma de la llei 20/2011 per a la modernització de la planta judicial els aboca a desaparèixer tot i que l’entrada en vigor es va ajornant cada any

Acord entre les comunitats i el Ministeri d'Educació per definir la nova selectivitat

Els alumnes s'examinaran només d'assignatures de 2n de Batxillerat a les Proves d'Accés a la Universitat

Les emocions a selectivitat: "Vull estudiar per ser DJ"

Els alumnes que s'examinen a les PAU expliquen com els ha anat el primer dia d'exàmens i què volen estudiar