morena

L’ostreopsis, una microalga tòxica, guanya terreny a la Mediterrània

Alguns informadors de la badia de Palma la relacionen amb la mort de les morenes, però el gruix de la comunitat científica no ho veu plausible ara per ara