Martí Sansaloni

Noves declaracions judicials per la denúncia del batle de Petra del PP a l'exbatlessa de MÉS

El secretari, un exregidor, l'arquitecte i dos funcionaris, entre els citats

Martí Sansaloni pren possessió com a batle de Petra

Agafa el relleu de Salvador Femenías, de Proposta per les Illes, que passarà a ser el tinent de batle