Martí Sansaloni

Martí Sansaloni pren possessió com a batle de Petra

Agafa el relleu de Salvador Femenías, de Proposta per les Illes, que passarà a ser el tinent de batle