Fogasa

Les prestacions que el Fogasa va donar el 2016 baixen un 25% a les Balears

El Fons de garantia salarial hi va destinar un total de 9,9 milions d'euros