Felipe González

Quina solució trobaran?

Abstenció no, regeneració