esperanto

L'esperanto és viu a Mallorca

El filòleg de la UIB Nicolau Dols guanya el primer premi de poesia del Belarta Konkurso de l'Associació Universal d'Esperanto