esperanto

Elisabet Abeyà i Xavier Margais: Esperit i esperanto

Són de Barcelona, de l’Eixample, nascuts el 1951, i es van instal·lar provisionalment a Mallorca l’any 1974 i ja no se n’han anat

L'esperanto és viu a Mallorca

El filòleg de la UIB Nicolau Dols guanya el primer premi de poesia del Belarta Konkurso de l'Associació Universal d'Esperanto