Erosió

Quan l’ús de la natura esdevé abús

La falta de sancions, el profund desconeixement i el vandalisme erosionen el patrimoni geològic balear