emili sánchez rubio

Antoni Artigues, l’home que no es cansava

No tenia res seu, i com Epicur cultivava l'amistat i compartia el vi i el coneixement