Creix

La simbologia del moviment

Endinsar-nos en les pulsions primitives, que ens condueixen al retrobament del cos i el moviment, ens ajudarà a acceptar les pulsions

És normal que els nins estiguin sempre malalts?

Actualment, s’està veient un increment de les patologies respiratòries infantils a causa de factors com el clima o les al·lèrgies

La teràpia LEGO per a infants amb autisme

Els participants potencien habilitats per relacionar-se

Autisme i suports visuals

La icona americana de l’autisme Temple Grandin explica que de manera au-tomàtica tradueix les paraules a imatges a tot color

El dret a l’educació de la petita infància

L’educació és un dret universal i un bé públic al qual tota la ciutadania té dret a accedir

Funcions executives

Se sap que les dificultats en aquest camp afecten moltes persones, adults en etapa d’envelliment i nins i adolescents

Escoles de Segona Oportunitat

Aquesta proposta educativa innovadora es basa en l’acompanyament subjectiu de l’alumnat i la individualització