Bon Govern

El PP acusa el Govern de regular els nomenaments de personal eventual mentre estigui en funcions

Segons l'article 31 del projecte de llei del Govern es podran fer si són d'interès general o degudament motivats