Auxiliar conversa

Les escoles públiques de les Balears disposaran de 320 auxiliars de conversa

La finalitat d'aquest programa és potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera 

340 auxiliars de conversa inicien la tasca a les escoles illenques

La xifra de professionals que donarà suport als docents en les assignatures de llengües estrangeres ha augmentat en 55 respecte de l'any passat