antibiòtics bacteris

"L'ús dels antibiòtics avui dia va molt més enllà del tractament de les infeccions humanes, fins en pintura per a vaixells"

L'investigador Sebastià Albertí assegura que "de moment no hi ha cap bacteri que tingui mecanismes de resistència per fer front a tots els fàrmacs coneguts"