antibiòtics bacteris

Un estudi preliminar per combatre els bacteris resistents als antibiòtics

Joana Palou Mir, estudiant de la UIB, ha analitzat la interacció entre la vitamina B12 i ribocommutadors en vista a crear nous fàrmacs que produeixin la mort de bacteris o n'inhibeixin la proliferació 

"L'ús dels antibiòtics avui dia va molt més enllà del tractament de les infeccions humanes, fins en pintura per a vaixells"

L'investigador Sebastià Albertí assegura que "de moment no hi ha cap bacteri que tingui mecanismes de resistència per fer front a tots els fàrmacs coneguts"