alfabetisme

Al món hi ha 750 milions d'analfabets

Segons un informe de la UNESCO, 102 milions de joves no saben llegir ni escriure