MERCAT LABORAL
Economia 17/08/2019

Un de cada quatre contractes al juliol va ser de menys de set dies

A Catalunya cau la contractació indefinida per primer cop des del 2013

Xavier Grau
2 min
Un de cada quatre contractes al juliol va ser de menys de set dies

BarcelonaUn de cada quatre contractes signats al juliol a l’Estat era d’una durada inferior als set dies, segons les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). En total, al juliol es van signar 2,17 milions de contractes laborals, dels quals el 25%, 551.483, no va arribar a la setmana de durada. La temporalitat s’imposa en el mercat laboral. Així, 1,1 milions de contractes, la meitat del total, van ser de menys d’un trimestre.

En total, només el 8,5% dels contractes signats al juliol van ser indefinits, 111.636, als quals s’han de sumar 74.077 conversions -contractes temporals que passen a indefinits-. En canvi, el 91,5% restant van ser temporals. Segons EFEM, aquesta és la composició habitual en les estadístiques mensuals dels contractes laborals, encara que una mica més pronunciada al correspondre a l’època estival, quan molta ocupació se circumscriu al reforç de la restauració, l’hostaleria i altres serveis relacionats amb el turisme.

El juliol del 2018 es van signar 2 milions de contractes, dels quals 515.220 van durar menys d’una setmana. Aquesta xifra suposar el 24,6% del total, enfront del 25,3% d’aquest juliol. Els indefinits van representar el juliol de l’any passat el 9%, també lleugerament per sobre del pes d’aquest any.

Per sexes, al juliol dones i homes es van repartir gairebé igual els contractes de menys d’una setmana: ells en van signar 297.821, i elles, 253.662. Cal tenir en compte, però, que en total les dones van signar menys contractes que els homes (992.809 enfront d’1,18 milions).

A Catalunya, les principals bosses de contractes de menys d’una setmana al juliol van ser les de contractes d’obra i servei, amb 19.014 contractes de menys de set dies, i les de contractes d’interinitat, amb 7.698.

Menys indefinits a Catalunya

Al juliol, a Catalunya es van formalitzar 353.126 contractes laborals, dels quals 39.339 van ser indefinits (un 11,1% del total) i 313.787 temporals (el 88,9%). Respecte del mes anterior, hi va haver un intens increment en la contractació laboral (+15,7%; 47.794 més), tant en la contractació indefinida (+12,9%; 4.493 més) com en la temporal (+16%; 43.301 més).

Però en comparació amb el juliol de l’any passat, segons les dades del Servei d’Ocupació de Catalunya, la temporalitat ha augmentat. La contractació laboral va augmentar (un 7,7%; 25.159 contractes més que el juliol de l’any passat), però l’increment només es va registrar en la contractació temporal (+8,8%; 25.377 contractes més), i els acords indefinits van registrar una lleugera caiguda (-0,6%; 218 contractes menys).

Respecte a les dades acumulades des del gener fins al juliol a Catalunya, la xifra s’eleva a 2.007.252 contractes, dels quals el 13,2% van ser indefinits (264.211). En relació amb el mateix període del 2018, la contractació laboral ha desaccelerat el seu ritme de creixement (+1,4%; 27.911 contractes més), afectada d’una banda per la moderació de la contractació temporal (+2,1%; 36.391 contractes més) i de l’altra pel descens de la contractació indefinida (amb un -3,1%; 8.480 contractes menys).

Segons les dades del Servei d’Ocupació de Catalunya, no es produïa un descens de la contractació indefinida en els set primers mesos de l’any des del 2013, en plena crisi.

stats