Economia 14/02/2019

Els principals ports de les Illes generen un impacte econòmic de més de 1.400 milions d'euros anuals

El sector portuari balear dona feina a prop de 25.000 persones de manera directa, indirecta i induïda

Ara Balears
2 min
Bona part de a indústria balear de manteniment nàutic es situa al Port de Palma.

PalmaL'impacte econòmic dels ports d'interès general gestionats per l'Autoritat Portuària de Balears (APB) va ser de 1.413 milions d'euros el 2015, la qual cosa va suposar el 5,7% de l'activitat econòmica generada a les Illes durant aquest exercici, segons destaca Efe. Des del 2015 aquestes instal·lacions han registrat un constant creixement pel que fa a mercaderies i passatgers, de manera que el seu impacte econòmic ha continuat augmentant.

Els ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina varen donar lloc a 25.720 ocupacions de manera directa, indirecta i induïda, el 5,3% de l'ocupació total balear, d'acord amb l''Estudi sobre l'impacte econòmic de l'activitat dels ports' del 2015, segons ha informat l'APB en una nota.

L'estudi d'impacte econòmic posa en relleu la gran transcendència de les activitats vinculades als cinc ports d'interès general que gestiona l'APB.

L'informe té en compte no només les activitats de funcionament d'aquests ports, sinó també les inversions fetes, públiques i privades, així com l'impacte econòmic derivat dels turistes nàutics i de l'activitat dels creuers, expressat en termes de Valor Afegit Brut (VAB) i en llocs de treball.

El port de Palma va generar el 71% del VAB i de l'ocupació total, amb un impacte econòmic total de 988,12 milions d'euros i 18.071 llocs de treball. El varen seguir els d'Eivissa i Formentera, que varen suposar, en conjunt, prop d'un 20% del total, amb 290 milions d'euros i 5.192 llocs de treball. Tanquen la llista els ports de Maó (92 milions i 1.655 ocupacions) i Alcúdia (38,80 milions i 676 llocs de treball).

La meitat de l'impacte econòmic total reflectit en l'estudi es genera de manera directa i equival a 704,4 milions d'euros. Quant a l'impacte indirecte, suposa un 32%, amb 449,8 milions d'euros. El 18% restant es produeix per efectes induïts, i aconsegueix un total de 253,5 milions d'euros.

El conjunt d'activitats de funcionament realitzades als ports que gestiona l'APB varen facturar el 2015 de manera directa, indirecta i induïda més de 2.481,4 milions d'euros.

Les empreses navilieres i consignatàries són el grup d'activitat de funcionament més gran. En conjunt, el sector va generar uns ingressos per valor de 1.248,1 milions, la meitat del que facturen les activitats marítimes a les Balears.

Mesurat en VAB, l'impacte total aconsegueix els 485,7 milions d'euros en l'economia balear. Varen donar ocupació a 7.608 persones, la qual cosa va suposar el 47% de l'ocupació portuària.

Les drassanes i les empreses relacionades amb la reparació i manteniment d'embarcacions formen el segon grup d'activitat a aportar el 20% dels ingressos de l'activitat portuària i ocupació. Fou el sector més nombrós el 2015, amb 213 empreses, que varen donar ocupació a més de 3.717 persones i varen generar en l'economia balear un VAB de 189,3 milions.

El grup d'instal·lacions nauticoesportives va generar en l'economia balear un VAB total de 100 milions d'euros i 1.806 ocupacions.

L'estudi recull l'impacte que suposen tant la inversió directa de l'APB com la de les empreses l'activitat de les quals està vinculada als ports de l'Estat.

El 2015 es varen invertir més de 24,5 milions d'euros, el 83% dels quals va ser de fons públics i el 17% restant, de fons privats. L'estudi analitza l'evolució d'aquestes inversions i detecta el 2011 un pic amb una inversió superior als 80,1 milions.

Les previsions a 5 anys vista són molt positives. A partir del 2019, les inversions superaran els 100 milions d'euros, i aconsegueixen dos pics: un el 2020, amb 126,2 milions, i un altre el 2022, amb una previsió de 128,2 milions d'euros, gràcies a l'aportació de 90,7 milions d'inversió pública.

stats