La justícia europea avala l'impost elèctric: Espanya s'hi jugava més de 10.000 M€

La sentència indica que no grava el consum d'electricitat, sinó les empreses generadores

2 min
Molins de vent del parc eòlic  de la Serra del Tallat.  Inscripció  en un monòlit  que recorda  a Valldevià (Vilopriu) el punt on es va situar, el 1984, el primer aerogenador de Catalunya.

BarcelonaEl Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea ha avalat l'impost a la generació elèctrica a Espanya, en una sentència feta pública avui. Una cas en què el govern espanyol s'hi jugava els més de 10.000 milions d'euros que ha recaptat per aquest tribut —uns 1.500 milions anuals— gravant el 7% de la facturació a les empreses generadores d'electricitat.

El govern espanyol va crear aquest import el 2012, en plena crisi, quan governava Mariano Rajoy. En plena lluita contra el dèficit de tarifa, els llavors ministres d'Indústria i Energia, José Manuel Soria, i d'Hisenda, Cristóbal Montoro, van posar en marxa el denominat impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica (IVPEE), que gravava amb un 7% la facturació de les empreses generadores d'electricitat per la producció i introducció a la xarxa de l'energia, independentment que fos renovable o no.

Una empresa de renovables de València, Promociones Oliva Park, va presentar un recurs administratiu a Espanya contra la liquidació d'aquest tribut, que va ser rebutjat, i el cas va arribar a la justícia europea, que ara ha donat la raó a l'Estat. En el recurs es plantejava que gravar tot tipus de generació fa que sigui un impost que acaba repercutint en els clients finals, que no té en compte el principi europeu de qui contamina paga perquè grava per igual totes les tecnologies, i que s'aplica sobre una activitat que ja està sotmesa a altres impostos amb una finalitat purament recaptatòria.

El tribunal europeu considera que aquest tribut no s'oposa a la normativa espanyola d'impostos especials. i estableix que l'IVPEE no constitueix un impost indirecte que gravi directament o indirectament el consum d'electricitat. En aquest sentit, assenyala que el fet imposable de l'IVPEE és la producció i incorporació al sistema elèctric d'electricitat, és a dir, la producció d'energia, i que l'impost no es percep directament dels consumidors d'electricitat, sinó dels operadors econòmics que la produeixen i la incorporen al sistema.

La sentència reconeix que l'impost té una repercussió indirecta en el rebut de la llum, però explica que només amb el fet que l'aplicació de l'IVPEE comporti un increment del preu de l'energia i, per tant, de la factura elèctrica per a tots els consumidors finals no n'hi ha prou per concloure que aquest impost es repercuteixi íntegrament sobre aquests consumidors. A més, la sentència destaca que el tribut grava els ingressos totals de les empreses generadores, independentment de l'energia que aboquin a la xarxa i, per tant, no hi ha un vincle directe i indissociable entre aquest impost i el consum d'electricitat.

No afecta el foment de les renovables

El Tribunal de Justícia declara així mateix que la directiva europea relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables no s'oposa a una normativa nacional que estableix un impost que grava amb un tipus únic la producció d'electricitat i la seva incorporació al sistema elèctric, també quan l'electricitat es produeixi a partir de fonts renovables, i l'objectiu no és protegir el medi ambient, sinó augmentar el volum dels ingressos pressupostaris. En aquest sentit, el tribunal indica que els estats tenen altres vies per promoure les renovables, com desgravacions o exempció d'impostos.

A més, la sentència indica que aquest impost no va contra el mercat únic elèctric a Europa, sempre que l'energia procedent d'altres estats membres també sigui gravada.

stats