Especial: Circularitat, producte local i turisme
Economia 18/03/2023

Guia de bones pràctiques: un decàleg per aconseguir una economia sostenible

Com poden contribuir a una bona circularitat les empreses del sector turístic de les Illes? Aquí teniu algunes accions per fer-ho possible i bé

3 min
Substituir vaixelles i coberteries d’un sol ús per reutilitzables és una bona pràctica.

PalmaCom poden treballar les empreses del sector turístic de les Balears per aconseguir una bona economia circular? Abans de tot, s’hauria de prendre consciència, canviar els hàbits de consum i aplicar totes les mesures que calguin per reduir la generació de residus. L’ARA Balears ofereix un decàleg de bones pràctiques en circularitat –no necessàriament en aquest ordre– per contribuir a assolir una economia sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

1 - Abandonar el sistema d’usar i tirar -

Augmentar la vida útil dels productes és una de les claus per minimitzar tant la pressió sobre els recursos com la generació de residus. Això es pot fer mitjançant la reparació o el redisseny. Per exemple, convertint llençols vells en estores o fent coixins amb la roba de feina reciclada. D’aquesta manera, es redueix l’impacte ambiental dels productes.

2 - Oferir producte local -

La proximitat dels productes adquirits és especialment rellevant en el cas dels aliments. És important apostar pels que són de temporada i, fins i tot, plantejar-se l’autogeneració. El subministrament de producte local de quilòmetre zero minimitza i elimina les necessitats de transport. Així mateix, es recomana prioritzar els aliments de producció biològica, envasats de manera sostenible i a granel.

3 - Usar productes reutilitzables -

El Pla d’acció d’economia circular de la Comissió Europea marca una nova iniciativa sobre reutilització, que pretén substituir els envasos, la vaixella i la coberteria d’un sol ús per productes reutilitzables en la restauració. Per exemple, incorporant sistemes de dispensació d’aliments i begudes que permetin més d’un ús en els serveis que donen restaurants i bars.

4 - Reduir el consum -

Habilitar dispositius de baix consum, separació de residus o d’altres mecanismes a disposició dels hostes. Els elements s’haurien de repartir tant a les habitacions com a les zones comunes dels distints establiments. Aquest és un dels consells que recull l’informe Circularitat hotelera i competitivitat: manual per a la implementació de bones pràctiques, elaborat per la Fundació Impulsa Balears.

5 - Racionalitzar els aliments -

Per evitar el malbaratament alimentari són claus la racionalització i el tractament d’ingredients, necessaris per prestar els serveis de restauració, amb la finalitat d’ajustar el consum a la demanda.

6 - Fer servir els residus -

Recuperar els materials dels residus per processar-los en nous productes és una de les recomanacions que indica el Catàleg de bones pràctiques en economia circular, publicat pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Els residus s’entenen com a recursos útils i es fan servir per a una finalitat diferent. Les sobres dels menús dels hotels i dels grans centres de restauració es poden transformar en pinso per a animals. També l’oli de cuina es pot convertir en biodièsel, per utilitzar-lo com a combustible renovable. L’objectiu és aprofitar els materials i millorar la gestió dels residus, així com augmentar-ne les oportunitats.

7 - No malbaratar l’aigua -

L’autoabastiment en subministraments bàsics com l’energia i l’aigua també és possible. Per exemple, tractant biològicament les aigües residuals generades a l’hotel per reutilitzar-les dins del mateix establiment. Això permet reduir el consum d’aquest recurs tan valorat com escàs a les Illes. A través d’una central d’aigües, que aprofita els recursos hídrics externs i interns, s’arrepleguen les precipitacions per al reg. Posteriorment, l’aigua es distribueix cap als forns de les cuines, que l’escalfen i la converteixen en un radiador natural. Amb un tractament de neteja o filtratge, l’aigua es pot fer servir diverses vegades per maximitzar-ne l’ús.

8 - Construir amb material reciclat -

Impulsar projectes d’edificació o restauració d’edificis i infraestructures turístiques que permeten la reutilització i el reciclatge de materials. La Guia pràctica per a l’aplicació de l’economia circular al sector turístic, publicat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, destaca la utilització del mobiliari provinent de les restes generades durant l’obra de construcció, aprofitant els materials de l’enderrocament del local anterior per donar-los una nova vida com a mobiliari. N’és un exemple elaborar cadires amb bigues reconvertides.

9 - Usar suports digitals -

La proposta consisteix a substituir el material de papereria en la senyalització, informació als hostes, etiquetatge o facturació, per a suports digitals... Tot això a través d’una web i una aplicació mòbil que aconsegueixi reemplaçar aquest registre que, actualment, als establiments hotelers, es fa de manera majoritària en paper.

10 - Intercanviar recursos -

En aquest punt, s’inclouen béns com l’energia, l’aigua, la logística i els materials. Així, s’aprofiten els residus generats per una altra empresa. Les relacions i la cooperació són claus per assolir una activitat local més sostenible. El consum col·laboratiu es pot assolir a través de mercats de redistribució i l’intercanvi de recursos.

stats