Economia 30/10/2018

Les empreses dels grups familiars són més productives i contracten més treballadors que les individuals

Un estudi de la Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar assenyala que la diversificació és la principal raó de la creació de filials

Carles Tudurí
2 min
Rafel Crespí, explicant les conclusions de l'estudi.

PalmaLes empreses dels grups familiars de Balears presenten una major productivitat i contracten més personal que les empreses que no pertanyen a cap grup, segons s'explica a l'estudi presentat aquest dimarts pel responsable de la Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar, Rafel Crespí. A més, l'estudi destaca que el 81% dels grups empresarials de Balears són familiars i que la principal raó per a la creació de grups es la diversificació de l'activitat empresarial.

L'informe assenyala que "els grups empresarials familiars de més de dues empreses mostren millors nivells de productivitat del capital que els grups no familiars, alhora que empren més treballadors. Aquest resultat es deu, potencialment, a aquest efecte de grandària i de continuïtat generacional, pròpia dels grups empresarials familiars longeus".

Les conclusions de l'estudi han estat presentades per Rafel Crespí, acompanyat per Alberto del Cid, director general de l'Àrea Financera de Banca March, i Rafael Sales, president de l'Associació Balear de l'Empresa Familiar (ABEF).

L'informe destaca el pes de l'empresa familiar a les Illes, ja que dels 385 grups empresarials amb seu legal en territori balear, 313 són considerats grups familiars, un 81,3% del total. D'altra banda, més del 10% de les empreses balears organitzen la seva activitat a través de grups empresarials, és a dir, estructures de més d'una societat.

L'estudi, que s'ha realitzat sobre una mostra inicial formada per 11.884 empreses amb seu social a Balears, indica que 1.158 pertanyen a grups empresarials i que les restants són empreses individuals no associades a cap grup. Aquestes 1.158 companyies es distribueixen en 385 grups, dels quals el 67,8% estan constituïts únicament per dues empreses: la matriu del grup i una subsidiària. Així mateix, cal destacar que solament el 6,2% dels grups analitzats es troben constituïts per sis empreses o més.

"Les empreses integrades en grups de dues empreses presenten un volum d'ingressos mitjà per empresa significativament menor que les empreses de grups empresarials amb major nombre d'empreses. Així, si el volum d'ingressos mitjà per als grups de dues empreses se situa en 2,8 milions d'euros, per als grups constituïts per més de dues empreses es dispara fins a assolir els 15,6 milions d'euros", es destaca a l'informe.

Distribució sectorial

Entre els grups empresarials predominen els sectors d'hoteleria, serveis financers i comerç. En les empreses individuals, en canvi, els sectors predominants són comerç, construcció i hostaleria.

En el sector turístic destaca l'alt percentatge de grups empresarials en el subsector allotjament, resultat de la presència de grans cadenes hoteleres amb seu a Balears, com Meliá o Barceló, organitzades com a grups empresarials. D'altra banda, es detecta un major pes d'empreses individuals en el subsector de bars i restauració.

Finalment, l'estudi 'Els grups empresarials familiars a Balears' conclou que els grups empresarials familiars diversifiquen més que els grups empresarials no familiars i ho fan majoritàriament mitjançant una estratègia de diversificació no relacionada amb la seva activitat principal.

stats