Energia

Competència detecta algunes elèctriques que han cobrat un 30% de més per l'energia amb el nou rebut de la llum

L'organisme supervisor diu que les companyies només "puntualment" han informat correctament els seus clients

3 min
Comptadors de la llum

BarcelonaLa Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), que és l'organisme que supervisa el mercat elèctric, ha detectat algunes irregularitats de les companyies del sector en l'adaptació al nou model de rebut de la llum, que va entrar en vigor l'1 de juny. En alguns casos puntuals, indica Competència, s'han detectat comercialitzadores elèctriques –que no identifica– que han fet sobrefacturacions de fins al 30% en el denominat terme d'energia. Aquesta és una part del rebut que reflecteix el peatge d'accés a la xarxa (que és fix) i el cost de la producció elèctrica en cada període (que és variable).

La CNMC ha fet un seguiment de l'aplicació dels nous peatges elèctrics amb la posada en marxa del nou rebut de la llum, que des de l'1 de juny estableix tres tipus de tarifa en funció de l'hora: vall, plana i punta.

A més, l'organisme de supervisió ha comprovat que en alguns casos les companyies, a més de la variació en els peatges (part regulada), han introduït un increment en el preu de l'energia i, "només puntualment", el comercialitzador ha informat de manera "transparent i comprensible" els seus clients, mitjançant comunicació específica més enllà de les que corresponen al simple trasllat dels components regulats, i ha doant així la possibilitat de rescissió del contracte sense penalització, d'acord amb la normativa vigent, segons ha informat la CNMC en un comunicat.

Però en la majoria dels casos l'organisme presidit per Cani Fernández indica que no ha existit per part de les elèctriques aquesta comunicació transparent als seus clients informant sobre l'actualització de preus feta i indicant incorrectament que aquesta actualització s'ha fet per recollir la variació dels components regulats. No obstant això, la CNMC assenyala que la gran majoria dels comercialitzadors han traslladat adequadament la variació en els nous peatges.

En el cas de les irregularitats detectades, la CNMC ha sol·licitat a les comercialitzadores involucrades que facin les regularitzacions necessàries en els contractes dels seus consumidors de manera que incloguin els preus correctes i, a més, els informin de manera transparent. A la data d'elaboració de l'informe, indica Competència, moltes d'aquestes comercialitzadores ja estan fent aquestes regularitzacions. Els consumidors afectats, per tant, haurien de percebre la compensació equivalent pels preus que haurien d'haver abonat des de l'1 de juny.

Actuacions contra les elèctriques

L'organisme afirma que està fent un seguiment d'aquestes regularitzacions i que, en cas que aquestes no siguin dutes a terme de manera diligent i adequada i amb la transparència necessària per al consumidor, "podrien iniciar-se les actuacions oportunes" pel que fa a la protecció al consumidor i pel que fa a la transparència adoptada en les pràctiques comercials. Actualment, s'està analitzant els resultats corresponents a la informació sol·licitada en la segona fase a 18 comercialitzadores addicionals.

Els canvis que es van produir en el rebut a partir de l'1 de juny van modificar l'estructura i condicions de facturació de peatges. Ara tots els consumidors tenen un peatge amb discriminació horària en els termes de potència i energia. Concretament, diferencia els termes de facturació dels peatges en funció dels diferents períodes horaris –punta, vall i pla–. En conseqüència, els contractes de subministrament que mantenien les comercialitzadores amb els consumidors l'1 de juny han hagut de ser adaptats per reflectir aquests canvis. Per fer la investigació, la CNMC ha demanat informació a aquestes empreses sobre els preus facturats abans i després de l'1 de juny a una sèrie de clients escollits aleatòriament. En aquesta primera anàlisi s'ha tingut en compte la informació de les 25 comercialitzadores amb la quota més alta de nombre de subministraments, que representen el 91% del total del mercat de punts de subministrament en mercat lliure en baixa tensió i el 84% del total d'energia en mercat lliure en baixa tensió.

stats