Economia 07/11/2021

Si ets client de Bankia, com t’afecta la integració tecnològica amb CaixaBank?

8 min
En poques setmanes es completarà la integració tecnològica, operativa i comercial entre CaixaBank i Bankia

El març passat, va culminar la fusió legal de CaixaBank i Bankia, la qual cosa va suposar la creació del primer banc d’Espanya, una entitat líder en qualitat i innovació. Amb aquesta operació, els clients guanyen un banc amb més serveis, capaç d’oferir la xarxa d’oficines i caixers més extensa del sector i la banca digital més gran d’Espanya.

En poques setmanes, es farà un pas més en aquest procés amb la integració tecnològica, operativa i comercial entre CaixaBank i Bankia. És normal que els clients tinguin preguntes sobre com els afectarà aquest procés en les seves operacions habituals, què passarà amb els productes que tenen actualment contractats, si els seus números de compte o les seves targetes canviaran o què passarà amb l’aplicació de banca mòbil. Us resumim els principals canvis:

Banca digital

A partir de la integració tecnològica, els clients de Bankia podran utilitzar la plataforma de banca digital de CaixaBank per gestionar els seus productes i realitzar les seves operacions.

CaixaBankNow es el canal de banca digital de CaixaBank

Els clientes procedents de Bankia hauran de descarregar-se les apps de banca mòbil de CaixaBank un cop hagi finalitzat el procés d’integració. CaixaBankNow està disponible via web, a través de www.caixabank.cat, o via app, que es pot descarregar gratuïtament a les app store d’Apple, Android i Huawei. Així mateix, els clients d’imagin disposen també de las seva app.

Per accedir-hi, l’única cosa que s’ha de tenir en compte és comprovar que l’entitat financera disposa del número de mòbil actualitzat del client, atès que serà necessari per realitzar les verificacions de seguretat en el primer accés. Un cop el client hagi utilitzat la banca digital de CaixaBank per primera vegada, podrà decidir si manté la contrasenya que tenia a Bankia o si prefereix configurar-ne una de nova. Davant de qualsevol dubte, els clients poden consultar amb la seva oficina si les seves dades estan actualitzades; per seguretat, mai no s’han de proporcionar per canals no segurs, com a missatges SMS, trucades telefòniques o correus electrònics.

Els clients procedents de Bankia disposaran en els seus canals digitals d'una nova funcionalitat que mostra, en la seva posició global, únicament els productes de quals ells en són titulars. Per visualitzar les posicions i productes en què figuren com a autoritzats, podran fer-ho accedint a una secció específica.

CaixaBankNow és el servei de banca digital amb la base d’usuaris més gran d’Espanya, amb més de 10 milions de persones. L’app va ser elegida “Millor aplicació mòbil de banca de particulars a Europa Occidental 2021” per la revista Global Finance. Incorpora serveis innovadors com Noa, l’assistent virtual de CaixaBank, que utilitza intel·ligència artificial per resoldre les consultes dels clients, així com serveis fintech amb clar valor afegit integrats en l’operativa i que ajuden a prendre decisions de gestió de les finances personals i d’inversió.

Pagament amb mòbil

L’aplicació de banca mòbil de CaixaBank inclou múltiples serveis de gestió de targetes, que van des del control dels moviments realitzats fins al fraccionament de compres, la gestió del pagament ajornat o, directament, la realització de pagaments des del mateix telèfon mòbil via NFC.

Un cop es produeixi la integració tecnològica, els clients de Bankia veuran automàticament a la seva app de banca mòbil les targetes de les quals són titulars i podran realitzar pagaments utilitzant l’app.

L'app de CaixaBankNow

Els clients que realitzen els seus pagaments habitualment via Apple Pay o Samsung Pay també veuran automàticament actualitzada la informació de les seves targetes en aquestes apps i podran utilitzar-les per fer pagaments. La visualització dels moviments realitzats i la gestió de les targetes es realitzarà via app. Igualment, els clients que utilitzaven Google Pay -que deixarà d'estar disponible a partir de la integració- podran continuar fent els seus pagaments amb el mòbil a través de l'app de banca mòbil de CaixaBank.

Targetes i llibretes

Els clients de Bankia no hauran de canviar de targeta quan es produeixi la integració tecnològica, sinó que podran continuar operant amb total normalitat amb el seu actual plàstic. Quan estigui pròxima la data de caducitat, rebran automàticament la seva nova targeta de CaixaBank. El mateix passarà amb les llibretes: no serà necessari canviar-les per motiu de la integració.

CaixaBank és l'entitat líder en targetes, amb una quota de mercat per facturació de targetes del 33,4%. Disposa de tota mena de productes de pagament (crèdit, dèbit, prepagament, ciberpagament, contactless, pagament amb el mòbil, wearable…). És una de les entitats líders en innovació a nivell mundial: va ser una de les pioneres internacionals a apostar per l'emissió de targetes contactless, va innovar amb la creació dels primers wearables per pagar i va ser la primera a apostar pels pagaments mòbils NFC. Actualment, l'entitat està innovant en sostenibilitat, en convertir-se en un dels primers bancs del món a començar a emetre les seves targetes en materials reciclats.

Contractes signats amb Bankia i números de compte

Les condicions dels crèdits hipotecaris i préstecs personals signats amb Bankia continuaran vigents i no canviaran. El mateix passarà amb les condicions dels dipòsits a termini, que mantindran les condicions pactades en el contracte fins al seu venciment. Les pòlisses d'assegurances es mantindran en vigor d'acord amb les condicions establertes en aquestes i tampoc es veuran afectades per la integració.

En cas d'una moratòria en un préstec hipotecari o personal de Bankia, les condicions o extensió temporal de les moratòries per la Covid-19 no es veuran afectades per la integració i continuaran el seu curs tal com estava signat.

L'oferta de serveis financers sense comissions per a clients vinculats s'unifica i el programa “Per ser tu” de Bankia passa a integrar-se en el programa “Dia a dia” de CaixaBank, que ofereix de manera gratuïta l'operativa i serveis més habituals. Per beneficiar-se d'aquesta, n’hi ha prou amb complir uns requisits bàsics de vinculació: tenir domiciliats els ingressos i tres rebuts o fer tres pagaments amb targeta de crèdit al trimestre. En total, més de 13,6 milions de clients tindran gratis l'operativa més usual amb el banc.

Entre aquests serveis, s'inclou la targeta MyCard, un tipus de targeta amb molts avantatges que combina els serveis de les targetes de crèdit amb la possibilitat de controlar les despeses en compte de manera similar a les targetes de dèbit. Els clients de “Dia a dia” de CaixaBank poden disposar d'aquesta targeta de manera gratuïta, de la mateixa forma que els clients de “Per ser tu” comptaven amb una targeta de dèbit bonificada.

Com en processos d’integració previs, els números de compte canviaran amb la integració i desapareixerà el codi IBAN corresponent a Bankia. Però aquest canvi no tindrà cap afectació per al client, perquè des de CaixaBank es faran totes les gestions per a que funcionin els seus serveis, com ara targetes, domiciliacions i transferències, així com la resta de productes vinculats al compte del client.

Imatge de la seu de CaixaBank a Barcelona

Xarxa de caixers

Un dels grans avantatges de la fusió és que els clients poden gaudir gratuïtament de la xarxa de caixers més gran d'Espanya. Les dues entitats sumen més de 13.000 terminals. La xarxa de caixers és fonamental en l'estratègia de CaixaBank d'apostar per la tecnologia per millorar el servei al client.

Des del primer dia de la fusió, tots els clients, independentment de la seva entitat d'origen, poden retirar diners en efectiu a dèbit de manera gratuïta a qualsevol caixer de l'entitat. A més, amb la integració tecnològica, s'unificarà el llibre d'estil per oferir la mateixa experiència d'ús en tots els terminals.

Caixer de CaixaBank amb reconeixement facial

Així mateix, CaixaBank continuarà amb el desplegament de la seva tecnologia d'última generació per a caixers, amb innovacions com el servei de reconeixement facial, el primer del món dissenyat per oferir als clients la possibilitat de realitzar reintegraments sense necessitat d'utilitzar el PIN, o la plataforma tecnològica ATMNow, que permet disposar als caixers d'un servei del banca digital del mateix nivell de qualitat, imatge i servei que a la resta de canals digitals.

Xarxa d’oficines de nou model

Amb la fusió, la imatge i els serveis de la xarxa d'oficines de CaixaBank s'han unificat. A partir de la integració tecnològica, totes les oficines oferiran els mateixos serveis i el mateix catàleg de productes.

Tota la xarxa d'oficines de CaixaBank es troba en constant evolució per continuar estant a prop de les demandes dels clients. En aquesta estratègia, és fonamental la innovació, amb una forta aposta per un nou model d'oficina, el model Store, més gran que una oficina convencional, amb horari ampliat i més serveis.

A les oficines Store, el client compta amb un gestor personal de referència, expert en l'atenció a un segment de clients específic, amb el qual pot concertar una cita quan ho desitgi, en l'horari que prefereixi (horari d'obertura ininterromput matí i tarda de dilluns a dijous, de 8.30 a 18.30 hores, i els divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Les oficines Store també han incorporat innovacions per facilitar al client l'entrevista amb el seu gestor mitjançant reserva de cita prèvia, així com eines que ajuden a reduir temps d'espera. En aquest sentit, el sistema de cita prèvia permet al client veure, a través del seu canal de banca digital, la disponibilitat d'agenda del seu gestor i reservar hora.

L'atenció personalitzada és un tret distintiu de l'entitat

A més, CaixaBank ha desenvolupat eines per facilitar l'accés dels clients a les Store, com un sistema de check-in que permet al client registrar la seva arribada a l'oficina i enviar un avís automàtic al seu gestor. Les oficines Store compten també amb sistemes de control d'aforaments i informació de temps d'atenció.

Igualment, l'estètica de les oficines Store és completament diferent a la convencional, amb amplis espais on s'eliminen les barreres físiques entre clients i empleats. L'oficina disposa de zones diferenciades per atendre el client segons les seves necessitats, amb una zona específica per a l'atenció personalitzada, amb la tecnologia necessària perquè client i gestor comparteixin pantalla en tot moment; zones diferenciades per una millor privacitat (sales i despatxos per a reunions); i zona Store Cafè, on client i gestor poden compartir un cafè Nespresso abans de l'entrevista. Algunes també disposen d'un espai dedicat a l'aparadorisme, on els clients poden experimentar amb productes en promoció.

Imatge d'una de les oficines 'Store' de l'entitat

Presència geogràfica estesa en tot el país

Per a l'entorn rural, CaixaBank disposa d'altres models d'oficina que, en el marc de la reordenació de la seva xarxa, mantenen la seva importància.

De fet, la previsió de CaixaBank és que, el 2022, el 41% de les oficines de l'entitat se situaran en poblacions de menys de 10.000 habitants. L'entitat, que manté el compromís de no abandonar cap localitat, té presència en més de 2.200 municipis i en 389 n’és l'única entitat amb representació.

A més, compta amb iniciatives especials per reforçar el servei en l'àmbit rural, com les oficines mòbils (ofibusos), que donen servei a 270.000 persones a 430 municipis.

Integració

Tota aquesta unificació de productes i serveis estarà plenament operativa a partir de la integració tecnològica, que es produirà del 12 al 14 de novembre. Ja des d'algun dia previ, és possible que es produeixin algunes restriccions en operacions per als clients procedents de Bankia, com, per exemple, els ingressos d'efectiu en caixers.

Des del migdia de divendres 12 de novembre i fins que el procés acabi, els clients de Bankia podran utilitzar els canals digitals només en mode informatiu i diferents operatives es veuran afectades: per exemple, els moviments en compte estaran retinguts i el saldo no reflectirà els possibles càrrecs o abonaments fins a la finalització de la integració. Així mateix, els sistemes de transferències i Bizum, tant per enviar diners a clients de Bankia com per rebre’ls, s'interrompran durant algunes hores. Sí que es mantindran actius en qualsevol moment l'ús de targetes en compres i la retirada d'efectiu en caixers. A partir del 14 de novembre, els clients procedents de Bankia ja podran començar a operar a través dels canals digitals de CaixaBank.

Per a més informació: https://www.caixabank.cat/particular/general/integracio-caixabank-bankia.html

stats