Guia per resoldre els dubtes per fer la declaració de la renda en l'any de la pandèmia

Els ERTO faran augmentar un 5,7% les declaracions que surten a pagar

4 min
Un dels edificis que l’Agència Tributària té a Barcelona.

MadridDes d’aquest dimecres ja es pot presentar la declaració de la renda de l’exercici 2020, un any marcat per la pandèmia. El pagament dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per part de l’Estat i altres mesures similars compliquen la confecció de la declaració de les persones afectades. En aquesta campanya es preveuen més de 21 milions de declaracions, de les quals gairebé sis milions seran a pagar. És un 5,7% més que l’any passat en el conjunt de l’Estat (a Catalunya, un 6,3%). L’augment es deu als ERTO: molts treballadors han cobrat prestacions del Servei Públic d’Ocupació de l’Estat (SEPE) –que es consideren rendiment del treball i subjectes al pagament d’IRPF– amb retencions més baixes que les de les empreses.

Quan he de fer la declaració?

El termini ja ha començat i s'acabarà el 30 de juny, a excepció dels contribuents amb declaracions positives (és a dir, que surten a pagar) que vulguin fer el pagament per domiciliació. En aquest cas, la declaració s’ha de presentar el 25 de juny com a màxim. Tot i que la campanya ja ha arrencat, el serveu d’atenció telefònica per confeccionar i presentar declaracions –el pla Li truquem– no comença fins al 6 de maig. L’atenció presencial a les oficines es reserva per a les últimes setmanes: comença el 2 de juny (les cites es poden sol·licitar a partir del 27 de maig).

Qui està exempt de fer la declaració? 

Com a norma general, no és obligatori fer la declaració si els ingressos anuals no superen els 22.000 euros i són d’un sol pagador. En el cas de tenir dos o més pagadors –com les persones que han estat en ERTO–, el límit baixa fins als 14.000 euros, sempre que el segon pagador hagi abonat com a mínim 1.500 euros. Si un dels dos ha pagat menys, el contribuent continuarà estant exempt de fer la declaració. Tot i no ser obligatori, les persones amb guanys inferiors poden fer la declaració voluntàriament. Les persones que hagin cobrat l’ingrés mínim vital (IMV) sí que estaran obligades a fer la declaració guanyin el que guanyin. L’IMV, però, està exempt de tributació sempre que els ingressos no superin els 11.279,39 euros. 

Què he de fer si he estat en un ERTO?

A efectes tributaris, el SEPE i l’empresa del treballador són dos pagadors diferents. Per tant, si el contribuent que ha estat en un expedient de regulació temporal d’ocupació ha rebut almenys 1.500 euros de tots dos, està obligat a fer la declaració. Com que la retenció de les prestacions del SEPE és molt inferior a la que habitualment fan les empreses als seus treballadors, és probable que a la majoria de contribuents que han patit un ERTO el 2020 els toqui pagar. L’Agència Tributària permetrà als afectats per ERTO a qui la declaració surti a pagar fraccionar del pagament en sis mesos, de juliol a desembre, sense interessos de demora. Per a la resta de contribuents, el pagament només es podrà fraccionar com sempre en dues vegades, al juny i al novembre.

Què passa si el SEPE m’ha pagat per error més diners i els he de reintegrar?

El servei d’ocupació públic ha pagat per una equivocació prestacions d’ERTOs més elevades del que pertocava. En aquest cas, l’Agència Tributària recomana als contribuents no fer la declaració fins que el SEPE notifiqui l’import a retornar. Si es fa la declaració amb les quantitats errònies, el contribuent haurà de pagar més diners en IRPF del que li pertoca i haurà de fer una reclamació posterior. És més senzill esperar-se a saber quants diners s’han cobrat de més i fer la declaració de la renda amb les quantitats correctes.

Què he de tenir en compte si soc autònom?

El govern espanyol va aprovar per fer front a la pandèmia ajudes per als autònoms que van veure dràsticament reduïts els seus ingressos. Es tracta de prestacions que tributen com si fossin rendiments de treball. En el cas de la prestació per cessament d’activitat, tributarà com la resta d’ingressos, a excepció dels primers 2.000 euros, que estan exempts d’impostos. Per exemple, si un autònom ha cobrat una prestació de 3.000 euros, només pagarà impostos per 1.000 euros.

L’Agència Tributària també ha previst novetats per als autònoms que tributen per mòduls: el percentatge de reducció que s’aplica passa del 5% al 20% (fins al 35% en el cas d’activitats vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç). A més, no es computen els dies de l’estat d’alarma del primer semestre (99 dies) com a període en què s’ha exercit l’activitat. En el cas del segon semestre de l’any, tampoc es computaran els dies en què l’autònom tingués suspesa la seva activitat per les restriccions, independentment de si hi havia estat d’alarma o no.

He de pagar impostos si he guanyat un premi de loteria o d’apostes?

Com a novetat d’aquest any, estaran exempts per a l'exercici 2020 els premis amb un import íntegre igual o inferior a 40.000 euros. 

A través de quins mitjans puc presentar-la?

La declaració es pot presentar a través de l’app de l’Agència Tributària, de la seva pàgina web, presencialment, o per telèfon (901 22 33 44 / 91 553 00 71). Els telèfons d’informació per resoldre dubtes són els següents: 901 33 55 33 / 91 554 87 70.

stats