La crisi dels preus
Economia 23/02/2023

Les mesures antiinflació del govern espanyol afavoreixen les rendes altes, segons el Banc d'Espanya

L'organisme critica les rebaixes de l’IVA i proposa substituir-les per transferències a famílies vulnerables

3 min
L'encariment dels aliments ha afectat directament les finances de les famílies amb menys renda.

BarcelonaLes mesures antiinflació del govern espanyol, com la rebaixa de l'IVA i les bonificacions als combustibles, han representat un estalvi més gran per a les rendes més altes, segons un estudi del Banc d'Espanya. L'organisme presidit per Pablo Hernández de Cos proposa substituir-les per transferències directes a les famílies més vulnerables amb l'objectiu de guanyar eficiència i evitar la distorsió de preus que comporten.

Entre un 15% i un 20% del cost per a les arques públiques de totes les mesures per mitigar els efectes de la inflació aprovades des de finals del 2021 fins al 2025 "s'articularia a través de mesures que estan focalitzades en determinats grups d'empreses i llars que s'haurien vist particularment afectats" per les alces de preus, diu l'article. Entre aquestes hi ha rebaixes de l'impost sobre la renda, transferències directes a les llars supeditades a la renda de les famílies o increments puntuals de les pensions i de l'ingrés mínim vital.

L’impacte de les mesures del govern espanyol, segons el Banc d’Espanya
Estalvi fiscal estimat, en milions d’euros per decils de població

Electricitat i gas: simulació duna reducció del 21% al 5% de l’IVA a lelectricitat entre el juliol del 2021 i el desembre del 2023 i del gas entre loctubre del 2022 i el desembre del 2023

Aliments: simulació duna reducció de l’IVA daliments bàsics del 10% al 5% o del 4% al 0% entre el gener i el juny del 2023

Carburants: simulació duna bonificació de 20 cèntims per litre de carburant entre l’abril i el desembre del 2022

1.500

1.200

900

600

300

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

POBLACIÓ

10% més pobre

10% més ric

Electricitat i gas: simulació duna reducció del 21% al 5% de l’IVA a lelectricitat entre el juliol del 2021 i el desembre del 2023 i del gas entre loctubre del 2022 i el desembre del 2023

Aliments: simulació duna reducció de l’IVA daliments bàsics del 10% al 5% o del 4% al 0% entre el gener i el juny del 2023

Carburants: simulació duna bonificació de 20 cèntims per litre de carburant entre l’abril i el desembre del 2022

1.500

1.200

900

600

300

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10%

més

pobre

10%

més

ric

POBLACIÓ

Electricitat i gas: simulació duna reducció del 21% al 5% de l’IVA a lelectricitat entre el juliol del 2021 i el desembre del 2023 i del gas entre loctubre del 2022 i el desembre del 2023

Aliments: simulació duna reducció de l’IVA daliments bàsics del 10% al 5% o del 4% al 0% entre el gener i el juny del 2023

Carburants: simulació duna bonificació de 20 cèntims per litre de carburant entre l’abril i el desembre del 2022

1.500

1.200

900

600

300

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10%

més

pobre

10%

més

ric

POBLACIÓ

Ara bé, entre un 80% i un 85% del cost de les mesures s'ha destinat a polítiques amb "un caràcter eminentment generalitzat". Particularment, a tres mesures. La primera és la rebaixa de l'IVA del 21% al 5% en les factures de la llum i el gas, que es va aprovar el juliol del 2021 en el cas de l'electricitat i l'octubre del 2022 en el del gas. La segona és la reducció de l'IVA de certs aliments bàsics, que en alguns casos va passar del 10% al 5% i en uns altres del 4% al 0%. L'última és la bonificació de 20 cèntims per litre de gasolina o gasoil, que va estar en vigor entre l'abril i el desembre del 2022.

Més concretament, el Banc d'Espanya calcula que l'Estat destinarà 9.582 milions d'euros entre el 2021 i el desembre del 2023 a aquestes tres polítiques. La que tindria més impacte seria Ia retallada de l'IVA sobre l'electricitat i el gas, que costarà 5.872 milions als comptes públics, seguida de la bonificació a la benzina i el dièsel, que va costar uns 3.065 milions. Per últim, el cost de la rebaixa de l'IVA dels aliments ha estat de 645 milions.

Segons les estimacions d'aquest organisme, les tres mesures afavoriran de manera clara la població amb més ingressos. "Fins i tot les mesures que afecten béns consumits en més proporció per llars de renda baixa, com els aliments i l'electricitat, beneficien en termes absoluts les llars de renda més alta, el consum de les quals és més elevat", apunta l'informe.

Per exemple, segons l'estudi les rebaixes de l'IVA a l'energia i els aliments i la subvenció als carburants representaran un estalvi de 564 milions d'euros per al 10% de la població amb menys renda entre el 2021 i finals d'aquest 2023, mentre que per al 10% de la gent amb més renda de l'Estat l'estalvi amb aquestes mesures serà de 1.390 milions. Si es mesura el 30% de la població amb menys ingressos, l'impacte fiscal és de 2.097 milions d'euros, davant els 3.671 milions que el Banc d'Espanya calcula que s'estalviarien el 30% de llars amb ingressos més elevats.

Subsidis directes per a les famílies vulnerables

El Banc d'Espanya proposa substituir aquestes tres polítiques per ajudes directes a les famílies amb una renda inferior al 60% de la mitjana espanyola, una xifra que coincideix de manera gairebé exacta amb el 30% de la població amb menys ingressos, a l'estil de la transferència de 200 euros aprovada recentment. Segons l'estudi, una transferència de 375 euros a les famílies permetria obtenir un estalvi equivalent al de les tres polítiques, però només costaria 2.095 milions d'euros (un estalvi per al govern de 7.484 milions) perquè no tindria cap efecte sobre les famílies amb més diners, tot i que aproximadament un terç de les famílies que rebrien diners hi perdrien en comparació amb les mesures en vigor ara.

Una segona proposta del Banc d'Espanya consisteix en augmentar aquest xec directe fins als 860 euros per llar, la qual cosa només deixaria un 4% de les famílies beneficiades en una situació pitjor que l'actual. El cost per a l'Estat, a més, seria aproximadament la meitat, uns 4.790 milions, en comparació amb les rebaixes de l'IVA i les bonificacions als carburants.

stats