ENERGIA
Economia 22/06/2018

Les Balears només tenen un 2% de producció elèctrica en renovables

És un dels territoris més vulnerables al canvi climàtic d’Europa

Antoni Oliver
4 min
A Balears convé potenciar les energies renovables per la vulnerabilitat davant el canvi climàtic.

PalmaJorge Morales de Labra, enginyer industrial, és el director de l’empresa Geoatlanter, membre de la junta directiva de l’Associació de Productors d’Energies Renovables. Va ser consultor de la Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, text que es troba en fase d’al·legacions, abans de l’aprovació definitiva. Considera que les illes són un territori vulnerable als efectes del canvi climàtic i que s’han de potenciar les energies renovables, sector quasi inexistent a les Balears.

Morales de Labra posa en relleu que “hi ha ha un punt de partida que és clau. Les Illes Balears és un dels territoris, de la Unió Europea més exposats al canvi climàtic. I segurament, avui per avui, un dels territoris més insostenibles en la qüestió energètica. És necessari un canvi radical dels usos energètics. Hem de deixar de ser la comunitat autònoma a la cua en energia elèctrica renovable i hem de fer un canvi a favor de les energies netes de carboni”.

En referència a la mobilitat, subratlla que “gràcies al fet que s’ha abaratit el preu de les bateries, els cotxes elèctrics aviat seran més barats que els de benzina o gasoil”. En definitiva, gràcies al fet que s’ha desenvolupat una tecnologia assequible, en un futur es podrà prescindir del vehicles de benzina i fuel.

Al seu criteri, en referència a l’altra qüestió, la de la limitació d’emissions, hi ha una part important de control que arriba fins a la prohibició de l’entrada de vehicles dièsel el 2025.

Central elèctrica de carbó

Pel que fa a la central elèctrica de carbó, la situada a Alcúdia, afirma que “s’estan tancant les centrals de carbó perquè ja és una qüestió de competitivitat. Que es generi electricitat amb carbó és una cosa del segle passat i s’han de preveure solucions. Solucions que no poden passar per dependre d’una línia elèctrica amb la península. S’han de substituir les central de carbó per energies renovables”.

Aquesta limitació d’emissions ha d’afectar “tots els sectors, però el principal emissor és el sector elèctric que, per tant, ha de tenir una posició exemplar en aquesta transició energètica, endemés d’altres emissions locals que estan a prop de la central i que també s’han de reduir”.

No es pot seguir emetent aquesta quantitat de CO2 per part d’una “central que ara és perfectament substituïble i, endemés, s’ha de fer per un sistema més barat. Perquè avui en dia és més barat produir energia mitjançant les renovables, fotovoltaica o eòlica. Hi ha aquesta qüestió econòmica que permet defensar la utilització de les energies renovables”, afirma Jorge Morales.

Proposa una fiscalitat especial per als emissors de CO2. Impost que no contempla el projecte de llei de canvi climàtic.

Jorge Morales destaca que “una de les mesures més importants que jo implementaria és una fiscalitat especial. A la UE hi ha una sèrie de sectors que estan subjectes al comerç d’emissions. Per exemple, el sector el elèctric. Per cada tona de CO2 que emeten han de pagar. El que proposaria és gravar les emissions de CO2 a totes les activitats. Per exemple, si un hotel utilitza gas natural, està emetent CO2 i això s’hauria de gravar”.

“D’altra banda ‒afegeix‒, s’ha d’exigir al sector públic una exemplaritat. No té gaire sentit convèncer els ciutadans que han d’estalviar energia i que no han d’emetre CO2, per després utilitzar, per exemple, vehicles contaminants. S’han de formar funcionaris, sobretot en aquells ajuntaments més petits que tenen una major dificultat Els tècnics municipals, han de tenir en compte l’eficiència energètica”.

Així mateix sosté que “s’han de prendre algunes mesures de mobilitat sostenible. En primer lloc, amb unes iniciatives que facilitin anar a peu per les ciutats, després s’ha de potenciar l’ús de la bicicleta i, en tercer lloc, el cotxe elèctric. Molt important és anar a un models que permetin compartir cotxe”, afirma Morales de Labra.

Al seu entendre “quasi més important que d’aquests tres punts -plans de mobilitat, reduir emissions i fer servir cotxes elèctrics- és posar un impost a les emissions de carboni. Amb la legislació europea hi ha possibilitats de posar imposts ambientals”.

“Un altre aspecte rellevant són els pressupostos de carboni, per sectors i per illes. És a dir, posar en marxa plans per reduir progressivament les emissions fins arribar a zero”, assegura.

Tenim en compte, per exemple el sector turístic. Es fixa un determinat grau d’emissions i tot el que superi el fixat és gravat. Com que la tendència és arribar a zero CO2, totes les emissions estarien gravades”.

Morales de Labra assegura que les Illes Balears tenen el nivell més baix de l’Estat espanyol en renovables, només un dos per cent. La mitjana estatal està entorn del 40% i a les Balears no arriba al 2%.

També cada empresa ha de calcular la seva petjada de carboni i la dels seus proveïdors. D’altra banda, s’ha de potenciar l’energia solar, fer un parc fotovoltaic. La ciutadania local hi ha de participar. També s’ha de fer un pressupost de carboni, que consisteix a calcular a cada sector econòmic l’emissió de carboni i la disminució progressiva fins a arribar a zero.

Llei de canvi climàtic

En aquest sentit recorda que la proposta de la llei de canvi climàtic i transició energètica preveu que els promotors de projectes de generació renovable amb potència igual o superior a 5 MW i ubicats a terra, en el tràmit d’informació pública del projecte, han d’oferir la possibilitat de participar en almenys el 20% de la propietat del projecte a aquelles persones físiques o jurídiques, públiques o privades, radicades en el municipi en el qual es pretén situar la instal·lació. En cas de no exhaurir-se aquest 20%, s’ha d’estendre la possibilitat a les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, radicades als municipis limítrofs.

Així mateix, apunta que s’ha de promoure la mobilitat sostenible cap als centres de treball. També s’ha d’implementar un pla per posar punts de càrrega dels vehicles elèctrics.

Posa en relleu que el projecte de llei de canvi climàtic a les Illes Balears preveu una altra mesura, tal vegada la que més ha cridat l’atenció, i és que a partir de 2025 no podran entrar vehicles dièsel a les Balears i, a partir de 2035, vehicles de benzina. D’altra banda, les flotes de cotxes de lloguer a partir de 2020 han d’incorporar la implantació de cotxes elèctrics a un ritme d’un 2% cada any”.

stats