Cultura 13/10/2020

S'obre la convocatòria dels XXXIV premis 31 de Desembre del 2020

Els socis de l'entitat o persones de manera particular poden suggerir candidats dins el termini establert, que acaba dia 16 de novembre

Ara Balears
3 min
La gala de la Nit de la Cultura de l'OCB ha comptat amb l'actuació del grup de dansa, Una Lluna, que ha interpretat un fragment de l'obra Galejar

PalmaL'Obra Cultural Balear convoca els XXXIV premis 31 de Desembre, del 2020. Aquesta convocatòria continua tenint com a finalitat principal reconèixer, estimular i fer sorgir tot tipus d'actuacions, de comportaments i d'activitats encaminats a afavorir l'ús normal de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida social i pública, així com promoure la cultura i a desvetllar i estendre la consciència nacional pròpia de les Illes Balears. Es tracta d'un total de vuit premis dirigits a celebrar totes aquelles entitats o persones que actuen i treballen en benefici de la llengua catalana.

El premi Francesc de Borja Moll és per a una entitat que destaqui per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional; el Josep M. Llompart valora la dedicació d'una persona a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional; el guardó Emili Darder està destinat a empènyer una iniciativa o experiència en el camp de l'educació, l'ensenyament o el lleure, que ajudi a la normalització del català com a llengua vehicular de l'aprenentatge, la renovació pedagògica o l'educació ambiental; el premi Bartomeu Oliver celebra una activitat cívica (de dinamització cultural, de recuperació lingüística, de revaloració de la cultura popular, etc.) desenvolupada en un determinat àmbit territorial o social, tot i que també es podrà prendre en consideració un treball que contribueixi a la recerca o a un millor coneixement de l'àmbit en qüestió, i el Miquel dels Sants Oliver distingeix un treball editat durant l'any de la convocatòria que prengui el passat o el present de les Illes com a camp d'investigació o objecte d'estudi.

A més, també s'entregaran el premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel, que és per a una persona o un col·lectiu jove que destaqui en el camp de l'animació cultural, de la investigació (artística, humanística o científica) o de la creació; el guardó Aina Moll i Marquès, per a una persona o entitat que hagi destacat, des del voluntariat, en activitats de promoció i difusió de la llengua a qualsevol indret del seu domini lingüístic; la distinció Gabriel Alomar, un premi que la junta directiva de l'OCB –jurat d'aquest premi des del 1993– atorga per reconèixer i promoure els estudis, les actuacions i les aportacions en qualsevol àmbit que, atenent el conjunt dels Països Catalans, hagi permès expressar amb tota normalitat la catalanitat de les Balears, i hagi contribuït a conèixer, difondre i respectar aquesta realitat.

Bases de la convocatòria

Poden optar a aquests premis totes les persones, grups de persones, entitats o organismes privats que siguin presentats com a candidats per la junta directiva de l'Obra Cultural Balear (OCB), per qualsevol de les seves delegacions –o per un nombre no inferior a tres dels seus socis– i pels membres del jurat.

Cada candidatura s'ha d'acompanyar amb un informe que justifiqui i raoni la proposta. Aquest informe s'ha de presentar en paper imprès o en qualsevol suport informàtic a la seu de l'OCB, al número 24 del carrer de Sant Alonso, 07001, Palma. També es pot remetre per correu electrònic a l'adreça secretaria@ocb.cat. En el primer full s'ha de consignar el nom del premi al qual opta la candidatura; el nom i els cognoms de la persona o denominació de l'entitat proposada, i, en el cas del premi Miquel dels Sants Oliver, a més, el títol de l'obra; l'adreça completa i el telèfon de contacte de la candidatura, i també aquestes mateixes dades de qui fa la proposta.

Qualsevol persona, particularment, també pot suggerir candidats –per escrit o per correu electrònic– a la junta directiva, que estudiarà el suggeriment i decidirà en darrer terme si el jurat l'ha de prendre en consideració. En el cas que l'accepti, la junta directiva podrà elaborar-ne o encarregar-ne un informe, sempre dins el termini de presentació.

El termini per presentar candidatures acaba dia 16 de novembre de 2020. El veredicte del jurat es farà públic durant el mes de desembre i els guardons es lliuraran durant la Nit de la Cultura.

El jurat es reserva el dret de resoldre, segons el seu bon criteri, qualsevol contingència no prevista en aquestes bases.

stats