Equipaments culturals
Cultura 16/06/2020

El CoNCA demana a l'administració nou línies d'actuació urgent per protegir el teixit cultural

Reclama una taula de diàleg permanent entre el sector de la cultura i les institucions públiques

Ara
2 min
Vinyet Panyella serà la nova presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

BarcelonaEl Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha demanat aquest dimarts a la Generalitat, al govern espanyol i als grups del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats nou línies d'actuació complementàries a les ja adoptades per garantir la supervivència del teixit cultural. Segons recull l'ACN, davant la crisi originada per la pandèmia l'òrgan assessor considera que les ajudes econòmiques acordades fins avui poden ser insuficients, i per això demana ajudes directes per cobrir els costos de manteniment de les estructures culturals, així com el manteniment dels ERTO fins a assolir un grau suficient d'estabilitat. D'altra banda, el Consell reclama una taula de diàleg permanent entre el sector de la cultura i l'administració.

Aquestes peticions es recullen al document Covid-19 i sector cultural, amb què alerta de l'allargament dels efectes econòmics del coronavirus més enllà de la finalització de l'estat d'alarma i el procés de desescalada. Ho sosté tant per la composició del mercat laboral (de les 710.200 persones ocupades el 2019 al sector cultural a Espanya, un 68,8% era personal assalariat, i un 31,2% artistes en règim d'autònoms i de caràcter intermitent), com pels efectes de la caiguda de la demanda d'activitats que impliquen concentració de públic.

Mesures "urgents"

Les nou mesures que demana el CoNCA estan orientades a la protecció i la recuperació progressiva del teixit empresarial, associatiu i artístic. En primer lloc, es reclama garantir les ajudes directes que siguin necessàries amb la finalitat de cobrir els costos de manteniment i funcionament de les estructures culturals, fins a assolir un aforament o una demanda equivalents als existents amb anterioritat als de la pandèmia. A més, demana línies de crèdit amb l'aval del cent per cent de les administracions públiques que permetin finançar projectes artístics i culturals, així com la "normalització" del sector i les reformes estructurals i de model que siguin necessàries.

Es demana el manteniment dels ERTO fins a assolir un grau suficient d'estabilitat, així com de la prestació extraordinària per cessament d'activitat en el cas dels artistes autònoms mentre persisteixi l'excepcionalitat; també el manteniment de la prestació extraordinària per desocupació dels artistes en espectacles públics que no es trobin afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada.

Entre les peticions també hi ha el tipus 0 de l'IVA amb la finalitat de pal·liar els "inevitables efectes negatius" que la caiguda en la demanda tindrà en els ingressos del sector. L'aplicació del tipus 0 permet la deducció o recuperació de l'IVA suportat per aquelles empreses, professionals i/o entitats subjectes i no exemptes d'aquest impost. També es reclamen incentius al mecenatge, amb una deducció en la quota de l'impost sobre societats i de l'IRPF del 25 % de les quantitats aportades. Per acabar, preveient el cessament definitiu de l'activitat de molts petits autònoms, demanen promoure els canvis legislatius necessaris en la llei de segona oportunitat amb la finalitat que puguin tornar a emprendre l'activitat.

stats