SEQUERA

Agents de Medi Ambient obren expedient a un camp de golf per regar amb aigua subterrània

La campanya d'inspecció del Govern balear es fa també a grans consumidors com hotels i instal·lacions industrials

Els agents de Medi Ambient han incoat un expedient sancionador a un camp de golf perquè regava amb aigua subterrània i perquè la destinava també a consum humà, segons ha informat el Govern en un comunicat. A causa de la sequera, la Conselleria de Medi Ambient du a terme una campanya de control de l’ús de l’aigua dels grans consumidors, com són instal·lacions industrials, hoteleres i de reguiu, i camps de golf.

En els tres darrers mesos, els agents de Medi Ambient, amb la col·laboració de tècnics i especialistes de la Direcció General de Recursos Hídrics i amb el suport del Laboratori de l’Aigua, han inspeccionat quatre camps de golf de Mallorca per comprovar que compleixen el Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, informa la Conselleria. Aquesta normativa fixa que els camps de golf només es poden regar amb aigües procedents de depuradora.

En la inspecció d’un camp de golf es van detectar “il·legalitats greus” i, consegüentment, es va incoar l’expedient sancionador que pertoca, indica el comunicat. En aquest cas es va localitzar un sondeig il·legal de 180 metres per a l’extracció d’aigües subterrànies, amb una capacitat d’extracció de 720 m3/dia, que es destinava exclusivament al reg del camp de golf. També es va detectar el subministrament il·legal d’aigua subterrània destinada a consum humà, amb un cabal de 173 m3/dia, que igualment s’utilitzava per regar aquest camp. Arran d’això, el dimarts 6 de setembre s’hi van executar les mesures ordenades per la Conselleria: es van extreure 180 m de canonada del sondeig, es va retirar una bomba d’extracció de 23 CV i es va inutilitzar el quadre elèctric.

En altres inspeccions s’han detectat irregularitats relacionades amb el reg, com la manca de piezòmetres i comptadors volumètrics en els sondejos autoritzats, analítiques de valors que no es corresponen amb els de les aigües procedents de depuració o canonades d’ús desconegut, entre d’altres.

EDICIÓ PAPER 29/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF