Publicitat
Publicitat

INCA

Pictogrames per entendre els malalts estrangers

L’Hospital d’Inca disposa d’un sistema per signes per atendre la realitat plurilingüe

L’Hospital Comarcal d’Inca disposa d’un sistema de comunicació que ha hagut de desenvolupar davant la realitat plurilingüe a la qual ha de donar resposta. Molts dels pacients no coneixen cap de les dues llengües oficials de la Comunitat i els professionals s’han vist obligats a desenvolupar un pictograma per facilitar la comunicació amb els pacients estrangers.

“Aquesta eina té la finalitat de superar els obstacles idiomàtics que dificulten la compressió de demandes bàsiques que formulen els pacients, a fi de poder atendre’n millor les necessitats i els requeriments”, va explicar ahir el Govern.

El sistema de pictogrames consisteix en uns panells amb caselles que contenen senzills dibuixos per identificar nombres, paraules clau (“sí”, “no” “de vegades”, “sempre”, “molt”, “poc”, “dolor”, etc.) i totes les parts que componen el cos humà, “amb la finalitat que el pacient pugui oferir informació sobre el seu estat de salut i, alhora, pugui rebre instruccions o missatges bàsics, però molt específics”, segons afirmaren des de l’Hospital d’Inca. A més, “permet al personal sanitari interrogar el pacient sobre qüestions d’interès relacionades amb el seu estat de salut o els requeriments que necessita per garantir-li la cura i el benestar”.

El gran nombre de pacients, tant turistes com immigrants, procedents de nombrosos països que són atesos a l’Hospital Comarcal d’Inca ha propiciat que aquest centre es doti d’aquest instrument.

Davant de les dificultats per obtenir respostes dels pacients a preguntes fonamentals (identificar on pateixen dolor i de quanta intensitat, a quina zona concreta senten molèsties o si tenen set o gana, entre altres qüestions), fa un any el personal del centre decidí fer servir aquests pictogrames. En disposen el Servei de Consultes Externes, les unitats d’hospitalització, el Servei d’Urgències, la Unitat de Crítics i el Servei de Reanimació. Aquest mètode de comunicació és també eficaç per als pacients que no es poden comunicar oralment.

Origen del sistema

La iniciativa de dotar el personal sanitari de l’Hospital Comarcal d’Inca d’aquest diccionari visual va partir d’un pictograma que es va començar a utilitzar l’any 2005 a la Unitat de Cures Intensives de l’hospital Punta de Europa, a Cadis, que posteriorment va ser adaptat i presentat al II Congrés de l’Associació Andalusa de Comares.

Arran d’aquestes primeres aportacions, el sistema s’ha anat adaptant i implementant en altres hospitals, especialment en aquells com el d’Inca on es presta assistència a pacients originaris d’una gran diversitat de països. A Inca, la proposta d’incorporar aquest mètode de comunicació plurilingüe partí del col·lectiu d’infermeria, ja que són els professionals de la sanitat sobre els quals recauen principalment la cura i l’atenció dels pacients durant el temps que passen a l’hospital.

Etiquetes