Criatures
Suplements 17/09/2021

El ‘long covid’ en nins

Segons un estudia al Regne Unit, un de cada set al·lots d’11 a 17 anys que varen contraure la SARS-CoV-2 presenten símptomes tres mesos després del contagi

Pedro Albertí Celada
3 min
És fonamental insistir en la importància que tots els adolescents es vacunin de covid.

PalmaÉs sabut per tothom que, en alguns casos, els símptomes de la infecció per covid poden ser persistents, i, en ocasions, durant períodes que poden arribar a ser molt prolongats, de fins a uns quants mesos. És el que es coneix com a long covid, un fenomen que és relativament freqüent entre els pacients adults, i que es presenta amb major freqüència en els casos més greus.

No obstant això, passa molt poc en nins petits. Com ja sabem tots, els pacients més petits habitualment tenen infeccions asimptomàtiques (sense cap símptoma) o molt lleus (amb quadres febrils d’escassa intensitat i durada), cosa que fa molt excepcionals els casos greus en la infància. A la consulta veim moltes famílies en què els pares han tingut la infecció en ocasions amb bastants símptomes, fins i tot quadres severs... i els nins han donat PCR positives però estaven en perfecte estat de salut i sense la menor afectació, o molt escassa. Els motius d’això són: l’existència d’immunitat natural que els protegiria i que es perd en el transcurs dels primers 10-15 anys de vida, l’anomenada ‘immunitat entrenada’ (el bon estat de la immunitat dels nins a causa de l’elevada freqüència d’infeccions víriques lleus durant els primers anys de la vida), el potencial efecte protector d’alguna de les vacunes que reben en el calendari de vacunació obligatori (s’ha especulat amb un efecte protector sense conèixer bé el motiu de les vacunes DTP i triple vírica...), etc.

Tanmateix, en adolescents i adults joves això deixa de succeir, i ja sí que contreuen la infecció per covid amb major percentatge de casos simptomàtics, alguns dels quals, potencialment, fins i tot seran casos severs. I no és estrany observar en aquest grup de població l’anomenat long covid o covid prolongat.

Estudis del ‘long covid’

En medicina, les suposicions s’han de constatar mitjançant dades obtingudes a través d’estudis. En concret, s’ha fet recentment un gran estudi al Regne Unit mitjançant un qüestionari enviat a 220.000 pacients, conegut com a Children and Young People with Long Covid (Clock), que demostraria que un de cada set nins i adolescents d’11 a 17 anys que varen contraure la SARS-CoV-2 presenten encara símptomes tres mesos després del contagi. Aquests símptomes són febrícula inexplicable, cansament, cefalees i altres. L’estudi es va fer comparant els símptomes entre pacients amb PCR positiva i els que tenien PCR negativa, i demostrà més presència de símptomes als tres mesos entre els que havien estat positius. Es va prendre aquest grup de control per estar segurs que la major presència de símptomes fos a causa de la infecció pel virus SARS-CoV2, ja que determinats símptomes inespecífics poden ser relativament freqüents en adolescents sans.  

L’estudi té un problema, i és que menys de 30.000 dels 220.000 pacients enquestats varen respondre el qüestionari. Això planteja algunes qüestions, com ara: només els pacients amb símptomes persistents varen contestar? Aquells pacients que no contestaren és perquè que es recuperaren del tot? Encara suposant que això fos així, prop de de 4.000 pacients varen reportar símptomes de covid prolongat, un nombre elevat.

Per tot això, és fonamental insistir en l’enorme importància que tots els adolescents es vacunin de covid, tant perquè són més susceptibles a la infecció per covid que els nins més petits, i poden presentar long covid, cosa que afectaria la seva salut i les seves activitats durant períodes llargs, com també pel fet que la vacunació d’aquest col·lectiu ajuda a tallar la transmissió de la infecció a segments de la població que podrien tenir infeccions més greus.

stats