PUBLICITAT

Canvis i augment de pressupost en una àrea clau

Inclusió Social és una de les àrees de l’IMAS que més ha canviat en l’atenció al ciutadà

El pressupost global del Departament de l’IMAS és el que més ha crescut en els darrers quatre anys, i ja representa el 40% dels comptes totals del Consell. Per al 2019, s’han pressupostat 200,2 milions d’euros, xigra que significa un augment de la inversió de 56 milions d’euros en quatre anys.

En concret, quant a l’àrea d’Inclusió Social, durant aquesta legislatura l’IMAS ha iniciat un canvi d’enfocament de l’atenció a les persones en situació d’exclusió social i per això s’han posat en marxa diferents eines metodològiques. Una d’elles és el Pla estratègic d’atenció al sensellarisme de Mallorca 2017-2020, que ha implicat la posada en marxa dels projectes Primer la Llar (de housing first ) i Llar amb Suport (de housing led ).

A més, en el marc d’aquest pla estratègic, s’ha engegat un servei de teràpia ocupacional i de capacitació per a la inserció amb dos objectius diferents: per una banda, aconseguir que les persones usuàries mantinguin uns hàbits normalitzadors i una actitud positiva a escala personal i col·lectiva que serveixi, alhora, per promoure un procés progressiu cap a la inclusió; i per una altra banda, assegurar-ne la inserció sociolaboral, adequant-se a les característiques i circumstàncies de cadascú.

Noves eines a la Xarxa d’Inserció

A banda de les accions específiques per atendre el sensellarisme, l’IMAS ha millorat i ampliat els serveis d’acollida de la Xarxa d’Inserció de Mallorca, que és la interrelació dels diferents serveis d’atenció a les persones en situació d’exclusió social de l’IMAS. En aquest sentit, s’ha ampliat el servei de la UMES (Unitat Mòbil d’Emergència Social), que atén les situacions d’emergència de persones que dormen al carrer a Palma, i s’han posat en marxa altres serveis com el de Primera Acollida o el Servei per a les Famílies amb Menors a Càrrec.

Primera Acollida

El servei Primera Acollida és una nova eina metodològica que l’IMAS ha incorporat a la Xarxa d’Inserció de Mallorca per poder atendre totes les persones que dormen al carrer, han perdut l’habitatge o es troben en situació d’exclusió social i volen entrar en alguns dels serveis de la Xarxa.

L’objectiu principal és fer de porta d’entrada al sistema d’atenció a aquestes persones. Això implica valorar cada cas, fer-ne un diagnòstic i garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de cada persona. Aquest servei també ha d’ajudar a detectar les emergències a peu de carrer, en una acció coordinada amb la UMES.

Allotjament temporal a famílies

El Servei per a les Famílies amb Menors a Càrrec facilita un allotjament alternatiu i temporal a Palma per a famílies amb fills en risc d’exclusió social. L’objectiu, però, no només és garantir les necessitats bàsiques d’aquestes persones, sinó també oferir-los un suport psicosocial que n’afavoreixi la inserció sociolaboral. Per aquest motiu, el servei té un equip tècnic que dona suport psicosocial a les famílies i en facilita la capacitació per a la criança.

Acollida residencial per a expresos

L’any 2017, l’IMAS va posar en marxa un servei d’allotjament temporal per a persones expreses en situació d’exclusió social, que s’inclou dins el programa de Reinserció Social per a la població penitenciària i expresos. Amb aquest nou servei, la dotació del programa ha augmentat un 56,6%; així, ha passat de 96.000 euros anuals a 221.000 euros.

El programa té com a objectiu fomentar la inserció social i laboral d’aquest col·lectiu i evitar que tornin a ingressar a la presó. Actualment, les deu persones usuàries del programa han aconseguit feina. En concret, els destinataris del servei són persones majors d’edat, en situació d’exclusió social, sense sostre i que han complert condemna al Centre Penitenciari de Palma.

Pla de Lluita contra la Pobresa

Aquesta legislatura l’IMAS ha engegat el Pla de Lluita contra la Pobresa a Mallorca, que entre d’altres accions, ha augmentat i agilitzat les aportacions econòmiques als ajuntaments perquè puguin fer front a les necessitats socials urgents de la població més vulnerable. Per a aquesta partida s’ha passat de destinar-hi 300.000 euros, el 2015, a un milió d’euros, el 2019.

També s’ha iniciat en aquesta legislatura el Conveni de Suport Psicosocial a famílies en situació de risc, que ha suposat contractar psicòlegs en tots els ajuntaments. Aquest recurs va començar a implementar-se el 2016 amb un pressupost de 350.000 € i s’ha anat ampliant anualment fins a arribar al milió d’euros el 2019.

Quant a la Renda Mínima d’Inserció, s’ha gestionat per tal d’adaptar-se a la convivència amb la Renda Social Garantida, i s’han incrementat els programes d’acompanyament, de formació i capacitació per millorar l’ocupabilitat de les persones més vulnerables, per valor d’1,2 milions d’euros l’any.

Finalment, s’ha incrementat any rere any l’aportació de l’IMAS al Conveni de Finançament dels Serveis Comunitaris Bàsics, que no tenia pressupost el 2015. El 2019, s’hi invertiran 2,4 milions d’euros.

EDICIÓ PAPER 04/04/2020

Consultar aquesta edició en PDF