S'obre el termini per participar en el Programa de Centres Ecombientals

El curs passat s'hi varen adherir 149 col·legis i instituts

Els centres escolars de les Illes ja poden presentar els seus projectes a la nova edició del Programa de Centres Ecoambientals de les Balears. El curs passat s'hi varen adherir 149 col·legis i instituts, que integraren l'educació ambiental als seus programes. 91 centres foren de Mallorca, 40 d'Eivissa, 15 de Menorca i 3 de Formentera. El termini de presentació de projectes finalitza el 31 d'octubre.

Aquesta iniciativa cerca impulsar l'educació ambiental en la vida dels centres i donar suport per dissenyar plans de treball relacionats amb el medi ambient i que aquests estiguin integrats en els seus currículums i plans d'estudi, segons ha informat la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Aquest és el quinzè any que es posa en marxa la convocatòria, i una de les novetats és que els projectes d'ambientalització podran tenir objectius a assolir a curt o mitjan termini, els quals es desenvoluparan durant dos cursos consecutius

Per promoure la participació de l'alumnat, la Conselleria aconsella que les Comissions Ambientals creades pels centres estiguin integrades també per alumnes, a més del personal docent i no docent, i que a més estiguin obertes a la participació de representants de les famílies i entitats externes dels municipis dels centres. Es preveu la creació de la figura del secretariat de la Comissió, com a reforç per a la coordinació ambiental.

Distintiu ecoambiental

Renovar el distintiu ecoambiental a partir d'aquest curs implica que el centre educatiu haurà d'incloure els objectius d'educació ambiental a assolir, els quals s'indicaran al Projecte Educatiu de Centre (PEC). L'objectiu de la Conselleria és que l'educació ambiental formi part de la identitat d'escoles i instituts.

EDICIÓ PAPER 30/05/2020

Consultar aquesta edició en PDF