La societat balear, dividida respecte de l'acollida dels refugiats

Un 50% dels ciutadans pensa que la situació a les Illes no permet donar-los empara, segons un estudi de Gadeso

La situació dels refugiats que intenten arribar a Europa per la Mediterrània divideix la societat balear. Segons reflecteix un estudi de Gadeso, un 50% dels ciutadans considera que la situació a les Illes és prou dolenta i no permet donar-los acollida. En canvi, un 32% opina que s'està donant un tracte indigne a persones desesperades. Malgrat les notícies i el fet que cap país de la UE no hagi acollit el nombre de refugiats al qual es va comprometre, un 11% dels enquestats considera que s'està fent un gran esforç per donar-los empara.

Sobre les mesures que hauria de prendre la Unió Europea per fer front a la crisi migratòria a la Mediterrània, la majoria dels enquestats opta pel tancament de les fronteres (38%), a la manera de països com Hongria, Txèquia i Itàlia. Un 22% dels ciutadans considera que cal reformar la legislació referida a immigració, refugiats i dret d'asil, mentre que un 17% optaria per complir amb els paràmetres acordats pels estats membres de la UE. En canvi, un 15% s'estimaria més que els refugiats quedassin en centres d'internament, tant en països fronterers (10%) com en territori europeu (5%).

El tancament de fronteres és la posició majoritària entre els votants de Vox (73,2%) i del PP (61,3%), mentre que les reformes legislatives i el compliment amb els compromisos d'acollida són les opcions preferides pels votants de Podem (42,8% i 42,2%) i PSOE (43,4% i 40,9%).

La percepció problemàtica de la immigració

La immensa majoria dels ciutadans balears, un 82%, consideren que la immigració és un problema. D'aquests, un 46% la percep com un problema greu. Els que pensen que no suposa cap problema l'arribada d'immigrants només són un 16% dels enquestats.

Igual que en el cas de l'arribada de refugiats, la inclinació política és definitòria en aquest apartat. Un 78,8% dels votants de Vox qualifica la immigració com a problema greu, xifra que contrasta amb el 33,6% de votants de Podem que no veu que hi hagi cap problema amb l'arribada d'immigrants. En el cas de l'electorat del PSOE i MÉS, la majoria dels seus votants consideren que, malgrat que la immigració és un problema, no és greu (44,4% i 42,5%).

Visió negativa dels immigrants regularitzats

Pel que fa als immigrants en situació regular i estable, encara hi ha un 62% dels ciutadans amb una percepció negativa sobre ells. Les causes d'això obeeixen a tres motius: que no volen integrar-se (50%), que ocupen llocs de feina dels autòctons (35%) i que saturen els serveis públics (15%).

En el costat contrari, un 28% dels ciutadans troba positiu el fet que hi hagi immigrants establerts a les Balears. El seu raonament principal és que tenen els mateixos drets que la resta (70%).

Només un 52% dels enquestats opina que els immigrants tenen dret a accedir a la sanitat pública en igualtat de condicions. Aquest percentatge augmenta fins al 65% en el cas de l'accés a l'educació. Les xifres empitjoren quan es parla de reagrupament familiar (només un 30% de ciutadans a favor) i l'accés al mercat de treball, ja que només un 25% dels participants a l'enquesta de Gadeso pensa que els immigrants han d'accedir a un lloc de feina en igualtat de condicions que els autòctons.

Expulsar els immigrants sense papers

El rebuig als immigrants augmenta considerablement en el cas dels que es troben en situació irregular. El rebuig dels ciutadans és aquí del 75%. Els motius al·legats pels enquestats són que generen delinqüència i inseguretat (45%), que abusen dels serveis públics (41%) i que generen economia submergida (14%).

Per donar sortida a aquesta problemàtica, un 42% dels enquestats amb una visió negativa de la immigració irregular considera que la solució és que siguin expulsats de manera immediata. Un 28% opta per l'internament en un centre a l'espera de l'expulsió.

Per contra, un 15% dels ciutadans té una sensibilitat positiva cap als immigrants en situació irregular. En aquest apartat es té present que molts d'ells procedeixen de zones en conflicte (52%), que estan fugint de zones on es passa fam (20%) i que cal garantir-ne els drets humans (28%).

Respecte del que cal fer, un 48% dels enquestats creu que s'ha d'elaborar un pla o protocol d'acollida, mentre que un 22% optaria per regularitzar els immigrants que ja fa molts anys que són a les Balears.

EDICIÓ PAPER 04/04/2020

Consultar aquesta edició en PDF