El Govern recull 789 m3 de plàstics agrícoles de 40 petites explotacions agràries de Mallorca

Aquests residus aniran a la planta incineradora de Tirme, ja que tenen un valor energètic alt

Una part dels petits agricultors eliminaven els residus de plàstics agrícoles mitjançant incineració incontrolada o l’abandonament dins la mateixa explotació. Per això, i d’acord amb la normativa comunitària i estatal en vigor en matèria agrícola i mediambiental, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca troba necessari donar una gestió òptima a aquest tipus de residus, ja que no és possible eliminar-los dins les explotacions agràries. Aquest servei està adreçat a les petites explotacions agràries de les Illes Balears que no disposen de sistema de recollida i transport d’aquests residus cap a la planta incineradora de Tirme.
 
Des del Servei d’Agricultura s’ha realitzat un contracte a l’empresa Adalmo per valor de 7.634 euros per possibilitar l’eliminació d’aquests residus plàstics agrícoles mitjançant la incineració a la planta de Son Reus. Gràcies a això, es podrà generar energia elèctrica (valorització energètica), ja que es tracta d’un residu amb un alt poder calorífic (fins a 46.000 kJ/kg, en el cas del poliestirè) i un baix nivell de contaminació amb materials com terra i restes vegetals.
 
De moment, s’han beneficiat d’aquesta iniciativa 40 explotacions agràries que prèviament s’han adherit a aquest sistema de recollida i transport, i s’ha recollit un volum total de 789 m3 de diferents tipus de plàstics.

En el sector agrícola s’empren tota una sèrie de materials plàstics de tipus film, on hi ha el polietilè de baixa densitat (LDPE), el polietilè lineal de baixa densitat (LLDPE), els copolímers d’etilè i monòmers polars (acetat de vinil (EVA), acrilat de butil (EBA)), el policlorur de vinil (PVC) plastificat i el polipropilè (PP), a més dels materials plàstics en forma de placa rígida (policarbonat de bisfenol A (PC), polimetacrilat de metil (PMMA) i el policlorur de vinil (PVC) rígid).
 
Els usos d’aquests materials plàstics són molt diversos: cobertes d’hivernacles, encoixinats, cobertes flotants, material plàstic de reg, impermeabilització de basses, ensitjament i malles agrícoles, entre d’altres.
 
A més, cal esmentar que diversos estudis de balanç ecològic han demostrat que la valorització energètica dels residus de plàstics agrícoles és més beneficiosa que el seu reciclatge mecànic o la recuperació dels components bàsics. 

EDICIÓ PAPER 30/05/2020

Consultar aquesta edició en PDF