ATALAIANT DES DE L’ESPAI

Geògraf

La rellevància dels torrents secundaris

Una anàlisi de la conca del torrent de Sant Pere, a Esporles, mostrarà la important contribució de diferents tributaris que l’alimenten

Avui ens aproparem cartogràficament al torrent de Sant Pere o d’Esporles per estudiar la contribució de diferents afluents, que es van incorporant durant el seu recorregut per la vila homònima. La cartografia resultant servirà per observar un augment significatiu de la superfície de conca que drena al llit principal del torrent a mesura que es van afegint els diferents tributaris.

Per generar la xarxa de drenatge i les diferents conques representades al mapa, hem utilitzat un model digital d’elevacions generat a partir de punts LIDAR, una tècnica de teledetecció amb capacitat per dibuixar la topografia del terreny a partir del mesurament de distàncies amb llum làser, habitualment des d’un avió. El model digital d’elevacions no és més que una modelització del terreny en forma de cel·les de diferent mida de costat -a l’exemple d’avui, de 5 m- i amb un valor de cota o d’altitud sobre el nivell de la mar per a cada cel·la. El conjunt de cel·les formarà una ‘malla’ que pot arribar a contenir milions de cel·les. En tenir informació de cota per a cadascuna, podrem derivar altres variables com el pendent i l’orientació, que seran la llavor per calcular i cartografiar la xarxa de drenatge.

Xarxa de drenatge

Si anam al mapa, en color blau tenim representada la conca amb la xarxa de drenatge que conflueix en el punt 1, situat al llit del torrent de Sant Pere, a l’entrada del poble per l’extrem nord. Per tant, la quantitat d’aigua que pot arribar a circular pel llit del torrent en aquest primer punt provindrà, exclusivament, de la precipitació que tingui lloc a la conca representada en color blau, amb una superfície de 13.23 km2 i un perímetre de 18.45 km.

Com a curiositat, si observau les línies de terme representades al mapa, dels 13.23 km2 de conca que drenen al punt 1, situat a l’entrada d’Esporles, més de la meitat provenen dels municipis veïns: 7.4 km2 de Puigpunyent i 0.8 km2 de Banyalbufar.

El punt dos està situat a tan sols 904 m aigües avall del primer punt. En aquest curt tram, el torrent de Sant Pere incorpora diferents tributaris com el torrent de Son Dameto i el torrent de Son Cabaspre, nascuts entre la mola de Son Pacs i els voltants del coll d’en Claret i que podem veure representats al mapa, en color groc. La superfície d’aquesta nova conca, que sumarà a l’anterior, és de 6.07 km2, una aportació prou significativa que s’incorporarà al torrent de Sant Pere entre el punts 1 i 2, aquest darrer als voltants del pont de la placeta dels Balladors. Com a resultat tindrem que, a aquesta altura del poble, el torrent de Sant Pere drenarà l’aigua recollida en 19.30 km2 de conca.

Noves incorporacions

Finalment, un tercer punt, a la sortida del poble, en direcció a Ciutat, dibuixa en color vermell noves incorporacions de torrents que afegiran 3.18 km2 de conca més. En aquest punt, el torrent de Sant Pere drenarà l’aigua d’una conca de 22.48 km2 amb un perímetre de 28.06 km.

Veim com la realitat d’un torrent que travessa un nucli urbà pot canviar de manera significativa en un tram relativament curt i com els matisos són importants a l’hora d’una anàlisi precisa. El segon punt del mapa n’és un exemple i ens permet observar com la superfície de conca que drena al torrent de Sant Pere a la part central de nucli urbà és un 46% major que la que drenava a l’entrada del poble, a tan sols 904 m de distància.

Per acabar, el torrent de Sant Pere continuarà el seu camí, perdent el seu topònim a favor del torrent Gros, en un recorregut que travessarà una part important de Ciutat fins a arribar a la mar, a la platja de Ciutat Jardí.

EDICIÓ PAPER 12/10/2019

Consultar aquesta edició en PDF